Agree

Omschrijving: Agree is een programma om de interrater agreement te berekenen voor nominale variabelen (Cohen’s Kappa).
Contactpersoon: Pierre Souren
Verwijzing naar RTOG-documentatie:

Korte handleiding van Pierre Souren

Overige info:

Het voordeel van Agree boven SPSS (voor het berekenen van Kappa), is dat Agree in staat is Kappa te berekenen in het geval van incomplete overeenkomsten-matrices en een gewogen Kappa kan berekenen. Overigens bestaat er ook een macro die het mogelijk maakt deze laatste twee berekeningen in SPSS uit te voeren. Evt. link naar overzicht macro’s

Auteur: R. Popping
Platform: DOS en Windows