Amos 7

Omschrijving: Amos is een programma voor Linear Structural Equation Modeling en heeft als toepassingsgebieden confirmatieve factoranalyse, regressieanalyse met geobserveerde en latente variabelen en longitudinale modellen. Het is ontwikkeld voor analyse van continue, normaal verdeelde variabelen.
Contactpersoon: William van der Veld
Externe links:

http://www.smallwaters.com/
http://www.spss.com/amos/

Overige info:

AMOS wordt gedistribueerd door SPSS. Het programma heeft een grafische en een tekst-based component en wordt daardoor over het algemeen als gebruikersvriendelijk ervaren.

Auteur: Arbuckle and Wothke
Platform: Windows