Indata

Indata is een programma voor data entry van gestructureerde onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld uit vragenlijsten van een survey.
U kunt met Indata beschrijven welke variabelen u wenst op te slaan, eventueel voorzien van labels, geldige scores en doorverwijzingen. Het programma produceert dan een datamatrix en invoerscherm waarmee iedereen kan werken. Bij het invoeren wordt gecontroleerd op geldige scores en doorverwijzingen. Zodoende hebt u na de invoer een redelijk 'schoon' gegevensbestand. Via enkele stappen kunt u bovendien het bestand converteren naar SPSS of SAS.
Het programma wordt veelvuldig gebruikt bij allerlei onderzoeken, van kleine stage-onderzoeken in de Communicatiewetenschap tot grootschalige onderzoeken in de Sociologie of marktonderzoek in de Bedrijfswetenschap. De kracht van het programma is haar eenvoud: iedereen die een computer kan bedienen kan er meteen mee aan de slag.

De mogelijkheden van Indata (versie 2.31) op een rijtje:

 • Capaciteit: maximaal 1022 items, aantal respondenten hangt af van capaciteit opslag-medium.
 • Maximale breedte per item: 233 kolommen
 • Type items: Numeriek, Character, Date
 • Specificatie per item van nummer met eventueel subnummer, type, aantal kolommen, initiële waarde, geldige scores, score niet van toepassing, missing values, variable label, naam, categorie (value labels), tabel, tekst, doorverwijzing(en), terugverwijzing(en).
 • Automatisch genereren van identieke items (b.v. schalen)
 • Uitwisseling met (delen van) andere Indata-item-lijsten
 • Editor voor sleutelen aan de structuur van de itemlijst.
 • Invoerscherm met presentatie item en mogelijke scores.
 • 9 of 54 items per invoerscherm of matrixpresentatie.
 • Controle op geldigheid.
 • Overslaan van items indien niet van toepassing (routing).
 • Uitvoer datadefinitie en bijbehorende data met variable labels, missing values, value labels en multiple-respons definities voor SPSS en SAS.
 • Uitvoer naar printer of in ASCII-bestand en schermpresentatie van frequentietabellen volgens standaard-layout.

Indata voor het maken van html-vragenlijsten

Op dit moment is er ook een Indata versie (2.4) beschikbaar waarmee vragenlijsten in html-formaat gemaakt kunnen worden. Daarvoor zijn enkele opties toegevoegd en zijn de schermen van het deel voor de vragendefinitie (structuur) iets aangepast. Met deze opties is het mogelijk in een handomdraai een fraai uitziende vragenlijst te produceren die via internet-tools afgenomen kan worden (via een website of als attachment aan een e-mail). Het programma is in staat de e-mail met antwoorden in de database te plaatsen. Vanuit de database kan dan weer een spss-bestand  worden gemaakt. Daarmee is het traject van vragenlijst ontwerp naar direct te analyseren gegevensbestand voor een groot deel geautomatiseerd.

De mogelijkheden van Indata (versie 2.4) op een rijtje:

 • Capaciteit: maximaal 1022 items, aantal respondenten hangt af van capaciteit opslagmedium.
 • Maximale breedte per item: 233 kolommen
 • Type items: Numeriek, Character, Date
 • Specificatie per item van nummer met eventueel subnummer, type, aantal kolommen, initiële waarde, geldige scores, score niet van toepassing, missing values, variable label, naam, categorie (value labels), tabel, tekst, doorverwijzing(en), terugverwijzing(en).
 • Automatisch genereren van identieke items (b.v. schalen)
 • Uitwisseling met (delen van) andere Indata-item-lijsten
 • Editor voor sleutelen aan de structuur van de itemlijst.
 • Invoerscherm met presentatie item en mogelijke scores.
 • 9 of 54 items per invoerscherm of matrixpresentatie.
 • Controle op geldigheid.
 • Overslaan van items indien niet van toepassing (routing).
 • Routing via hyperlinks en bookmarks in html-formulieren.
 • Zoeken op scores in bepaalde items.
 • Verbeteren/wissen van de ingevulde lijsten/records.
 • Tussentijdse wijzigingen van item-lijst.
 • Uitvoer naar html-bestand van codeboek.
 • Opmaken van html-formulier voor afname via een webpagina
 • Uitvoer datadefinitie en bijbehorende data met variable labels, missing values, value labels en multiple-respons definities voor SPSS en SAS.
 • Uitvoer naar printer of in ASCII-bestand en schermpresentatie van frequentietabellen volgens standaard-layout.

Auteur

Het programma Indata is in de jaren 1986-2002 ontwikkeld door drs. Ed Aerts, destijds werkzaam bij de vakgroep Methoden van de Faculteit Sociale wetenschappen

De geestelijk vader van Indata Drs E. Aerts

edaerts

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot Indata, neem dan contact op met:
Pieter van Groenestijn