Maken van een padmodel onder Word m.b.v. Powerpoint

Het maken van padmodellen komt regelmatig voor. Natuurlijk zijn er een aantal manieren om dit te doen. Er zijn specifieke programma’s voor geschreven, maar ook binnen de standaardprogrammatuur zijn er speciale procedures voor. Binnen Msword of Corel kan dit op twee manieren. Bij de eerste manier zet je de benodigde tekstblokken en pijlen rechtstreeks in je document. Dit heeft echter een aantal nadelen en is af te raden. Een nadeel is dat als je de grootte of de positie wilt veranderen, je dan alle tekstvakken en pijlen moet selecteren en veranderen. Handiger is het om dit bij elkaar te zetten in een eigen vak.

Als voorbeeld kan het volgende padmodel Msword gemaakt worden:
pad1
Opmerking vooraf: Als je binnen het menu <beeld> het submenu <werkbalken> en daarbinnen het weer de werkbalk <tekenen> moet hebben, geef ik dat aan middels <beeld>, <werkbalken>, <tekenen>

De te nemen zijn stappen zijn de volgende:

  1. Maak een vak aan door <invoegen>, <object>, <microsoft powerpoint dia> te kiezen. Je krijgt dan een nieuwe ‘dia’. De tekst die er al staat kan je weg halen door op de rand te klikken en vervolgens delete (toetsenbord) te doen. Dit kan je voor beide vakken doen.
  2. Onder in beeld staat de tekenwerkbalk. Helemaal rechts zitten zeven knoppen, waarmee je de stijl van allerlei zaken kan regelen (opvulkleur, lijnkleur, tekstkleur, lijndikte, streepstijl, pijlstijl, schaduw, en 3d-effect). Daar links van zitten een aantal knoppen om bepaalde vormen in te voegen (autovormen, lijn, pijl, rechthoek, ovaal, TEKST en Wordart). Dubbelklik (met links) op de tekstknop en klik vervolgens op de plaats waar je de tekst wilt hebben (je hoeft geen grootte van het vak te definiëren) en type vervolgens de gewenste tekst in. Als je op enter drukt krijg je een extra regel. Ben je klaar met het vak, dan kan je op de volgende positie klikken om een nieuw vak te maken. De precieze plaats maakt nog niet veel uit, maar het is wel verstandig om de vakken ongeveer op de goede plaats neer te zetten. Als je alle tekstvakken hebt gedaan, kan je op het witte pijltje klikken om te stoppen met het vakken maken.
  3. Standaard zet Msword geen lijnen om de tekst. Dit moet je zelf doen, door rechts te klikken op de tekst. Je krijgt dan een submenu, waarin je <tekstvak opmaken> kan selecteren. Als je daarin het tabblad kleuren en lijnen selecteert kan je aangeven dat je wel lijnen om de tekst heen wilt. Ook de stijl en de dikte van het kader kan je aanpassen. Natuurlijk kan je dit voor alle vakken tegelijk doen. Selecteer daartoe (met de shift knop ingedrukt) de verschillende vakken. Vervolgens levert rechtsklikken hetzelfde venster op. Je kan ook in het menu <opmaak> kiezen voor <tekstvak>.
  4. Vervolgens is het de bedoeling om de pijlen te maken. Er zijn twee soorten pijlen, waarvan de ene niet geschikt is. Deze kan je namelijk niet verankeren (verbinden) aan de tekstblokken. De pijlen die je wel kan verankeren zijn te vinden onder <Autovormen>, <verbindingslijnen>. Het is handig om het menu van de pijlen zwevend te maken. Je kan dan ook weer dubbelklikken en je hoeft niet telkens dezelfde handelingen te verrichten. Dit menu zwevend maken gaat op de volgende manier: Klik op <Autovormen>, <verbindingslijnen>ga met de muis helemaal naar boven, totdat het bovenste grijze balkje, blauw wordt. Klik vervolgens met de linkermuisknop op de blauwe balk en sleep (muisknop ingedrukt houden) het menu naar de gewenste plaats.
  5. Dubbelklik op de gewenste pijl (eenzijdige pijl). Als je nu met je muis boven een bepaald object gaat staan, zie je vier blauwe punten verschijnen. Dit zijn de verbindingspunten. Klik het gewenste punt aan en ga naar het object waarna de pijl moet wijzen. Het eerste object/verbindingspunt is dus de start van de pijl en het tweede object/verbindingspunt is de punt van de pijl. Doe hetzelfde met de dubbele pijlen. Kies nu voor de gekromde pijl. Als de pijl toch recht wordt, staan de figuren op één rechte lijn. Als je een kromme wilt, moet je een tekstobject iets verplaatsen.
  6. De laatste stap is het ordenen van de figuren. Dit kan je doen door een tekstvak te selecteren en met de muis (linkermuisknop ingedrukt houden) te slepen.

In het kort

komt het op het volgende neer:
1) Maak een vak aan door <invoegen>, <object>, <microsoft powerpoint dia> te kiezen. En verwijder de objecten.
2) Dubbelklik (met links) op de tekstknop en creëer de gewenste tekstvakken.
3) Zet lijnen om de tekstvakken (alles selecteren met shiftknop ingedrukt en vervolgens <opmaak>, <tekstvak>.
4) Maak <Autovormen>, <verbindingslijnen> zwevend.
5) Dubbelklik op de gewenste pijl. Maak de gewenste pijlen, beginnen bij de staart eindigen bij de punt.
6) Orden de figuren.