Mens & Maatschappij Masterscriptieprijs 2021: Jane Mateika

Datum bericht: 24 maart 2022

Mens & Maatschappij is een driemaandelijks tijdschrift dat artikelen publiceert in het onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen. Daarnaast reikt de redactie ieder jaar een prijs uit aan de beste bachelor- en masterscriptie, gebaseerd op zowel de kwaliteit van het onderzoek als de relevantie voor de sociale wetenschappen.

Jane Mateika (met begeleiders Saskia Glas en Marissa Zwan) won de scriptieprijs 2021, met haar scriptie voor de master Sociologie. Het onderzoek focust zich op effectieve wervingsstrategieën om de vertegenwoordiging van mensen met een laag opleidingsniveau in gezondheidsonderzoek te verhogen. Voor het verkleinen van gezondheidsverschillen is het namelijk cruciaal dat deze onderzoeken een goede afspiegeling zijn van de diverse Nederlandse maatschappij. De scriptie is nu gepubliceerd in het tijdschrift van Mens en Maatschappij.