Bachelor & Master Sociologie

Sociologen bestuderen hoe wij met elkaar samenleven in de maatschappij; welke invloed we op elkaar hebben en hoe de omgeving waarin we wonen ons beïnvloedt. Sociologen maken duidelijk dat de maatschappij waarin je leeft jou beïnvloedt, vaak zonder dat je het zelf door hebt.

Meer informatie

Bachelor Sociologie
- Master Sociologie
- Premaster Sociologie en voorbereidende minor
- Research Master Social and Cultural Science

Bekijk ook eens onze Facebookpagina.