Boeken van onze docenten t.b.v. onderwijs

cover book manfred grootBasic SPSS Tutorial
Manfred te Grotenhuis & Anneke Matthijssen

This supplementary book for the social, behavioral, and health sciences helps readers with no prior knowledge of IBM® SPSS® Statistics, statistics, or mathematics learn the basics of SPSS. Designed to reduce fear and build confidence, the book guides readers through point-and-click sequences using clear examples from real scientific research and invites them to replicate the findings. Relevant outcomes are provided for reference, and exercises at the end of Chapters 2 – 5 provide additional practice. After reading the book and using the program, readers will come away with a basic knowledge of the most commonly used procedures in statistics. WEBSITE

Basic SPSS Tutorial

How to Use SPSS Syntax. An Overview of Common Commands
Manfred te Grotenhuis & Chris Vischer

Rather than focusing on SPSS menus and the graphic user interface, How to Use SPSS Syntax focuses on the syntax rules in SPSS, a more encompassing approach that allows readers to replicate statistical analyses by storing them in a file for future use. Practical, accessible, and highly focused, the book is brief, while still helping readers develop an in-depth understanding of the common syntax rules and commands. In every chapter, the authors clearly explain the syntax, show the main results, and include social science research examples and downloadable files that allow readers to follow along. Checks throughout the book help readers determine whether the syntax is used correctly. WEBSITE

Statistiek als hulpmiddelStatistiek als hulpmiddel. Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen. Assen: Van Gorcum (pp.128).
Manfred te Grotenhuis & Theo van der Weegen.

Statistiek associeert men al snel met ingewikkelde wiskundige formules en berekeningen. Bij het gebruik van de statistiek in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, speelt dit echter slechts op de achtergrond een rol. Het gaat namelijk vooral om de juiste toepassing en de correcte interpretatie van de uitkomsten. In Statistiek als hulpmiddel staat daarom de praktische toepasbaarheid centraal. Hoewel er ook aandacht is voor de grondbeginselen van de statistiek, is dit niet het voornaamste leerdoel. De nadruk ligt op het gebruik van statistische toepassingen bij de beantwoording van onderzoeksvragen op het terrein van de sociale wetenschappen. Deze toepassingen worden geïllustreerd aan de hand van gegevens uit grootschalig onderzoek onder de Nederlandse bevolking. De gegevens zijn beschikbaar via het internet, zodat men de statistische uitkomsten kan reproduceren met behulp van het computerprogramma SPSS. Enige basiskennis van dit programma, zoals beschreven in Basiscursus SPSS en SPSS met Syntax, is daarbij wel noodzakelijk. Er wordt geen wiskundige kennis verondersteld. In de tekst wordt gebruik gemaakt van diverse databestanden, deze zijn gratis te downloaden: http://www.ru.nl/mt/statistiek/home. Op deze site zijn ook opgaven te vinden. Verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via Van Gorcum.

Basiscursus SPSS V20-21Basiscursus SPSS (versie 20-21) (5e druk). Assen: Van Gorcum (pp.96). Manfred te Grotenhuis & Anneke Matthijssen

Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er ook veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie. Het boek Basiscursus SPSS wijkt af van deze aanpak doordat de auteurs zich beperken tot het SPSS programma zelf en daarvan de onderwerpen behandelen die een gemiddelde gebruiker vaak zal tegenkomen. De didactische opzet van de basiscursus is dusdanig dat de lezer vanaf hoofdstuk 2 zelfstandig opdrachten uitvoert aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De handelingen zijn duidelijk beschreven en de belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle. Zes tot acht uur volstaan om de basiscursus volledig door te werken. Er is geen wiskundige achtergrond vereist en de benodigde kennis van het besturingssysteem (Windows) wordt in het eerste hoofdstuk behandeld. De basiscursus vormt daarmee een laagdrempelige kennismaking met het analyseren van kwantitatieve gegevens met behulp van SPSS. Verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via Van Gorcum.

SPSS met syntax

SPSS met Syntax (2e druk). Assen: Van Gorcum (pp.124).
Manfred te Grotenhuis & Chris Visscher

Het statistische programma SPSS is erg populair, wat onder andere komt door de toepassing van gebruikersvriendelijke menu’s. Tijdens het menugebruik worden de uitgevoerde bewerkingen en analyses echter vaak niet vastgelegd. Daardoor is het lastig naderhand te controleren wat men precies (fout) heeft gedaan en bovendien wordt het herhalen van alle handelingen op deze manier een moeizaam karwei. Daarnaast zijn de menu’s noodzakelijkerwijs beperkt in de mogelijkheden. Vandaar dat veel gebruikers van SPSS werken met zogenaamde syntaxbestanden waarin alle handelingen om de gegevens te bewerken en te analyseren zijn opgeslagen. Deze werkwijze biedt naast de toegenomen mogelijkheden het voordeel dat de bewerkingen en de statistische analyses controleerbaar en eenvoudig herhaalbaar zijn.
SPSS met Syntax geeft een overzicht van de meest gangbare commando’s en is zoveel mogelijk opgezet als een collectie losse paragrafen, waarin snel specifieke informatie gevonden kan worden. Enige basiskennis van SPSS, zoals bijvoorbeeld beschreven in Basiscursus SPSS, is wel vereist. Uit deze publicatie is het didactische principe overgenomen, namelijk het zelfstandig uitvoeren van computerhandelingen met behulp van voorbeeldbestanden waarbij de belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle. In de tekst wordt gebruik gemaakt van diverse databestanden, deze zijn gratis te downloaden via  http://www.ru.nl/sociologymt/syntax/home.  Op deze site staan ook veel specialistische commando’s die in dit boek niet behandeld konden worden. Verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via Van Gorcum.