Onderzoek aan de Radboud universiteit

Het sociologisch onderzoek in Nijmegen is empirisch-theoretisch van aard. Hiertoe worden vragen en problemen concreet uitgewerkt en concrete verwachtingen worden uit theorieën afgeleid. Om deze hypothesen te toetsen hanteren onderzoekers van de sectie veelal grootschalig survey-onderzoeken, zoals bijvoorbeeld die worden vermeld onder Onderzoeksprojecten.

Het onderzoek van de sectie Sociologie kent diverse onderzoeksthematieken:

  • Armoede
  • Criminaliteit
  • Sport en participatie in de samenleving
  • Onderwijskansen en beroepsloopbanen
  • Mediagebruik en cultuurdeelname
  • Integratie van migranten
  • Rechts-extremisme en radicalisering
  • Sociaal vertrouwen
  • Gezondheid en mantelzorg

Tevens zijn er experts in methoden van onderzoek die nieuwe methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het overzicht van medewerkers of naar een opsomming van onze publicaties.

Het onderzoek van de leden van de sectie sociologie is sterk internationaal georienteerd hetgeen blijkt uit het groot aantal publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast effecten van beleid geregeld onderwerp van onderzoek hetgeen blijkt uit Nederlandstalige publicaties ten behoeve van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Rechtspraak.