Onderzoeksscholen

RSCR

Het onderzoek van alle sectieleden van Sociologie is ondergebracht in het Radboud Institute for Social and Cultural Research (RSCR) binnen de Maatschappijwetenschappen van de Faculteit Sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

ICS

Daarnaast zijn leden van de sectie sociologie verbonden aan het interuniversitair samenwerkingverband ICS (Interuniversitair Centrum voor Theorievorming en Methodenontwikkeling in de Sociale Wetenschappen). Het ICS is een intensieve samenwerking tussen de secties Sociologie van Nijmegen, Utrecht en Groningen. Binnen het ICS vindt uitwisseling van onderzoek plaats op forumdagen en wordt voor promovendi onderwijs verzorgd.