Books

2015 (1)

  • Lange, de M., Tolsma, J. & Wolbers M.H.J. (2015) Opleiding als sociale scheidslijn. Een nieuw perspectief op een oude kloof. Apeldoorn: Garant

2012 (1)

  • Notten, N. (2012). Over ouders en leesopvoeding. Stichting lezen reeks deel 21. Eburon, Delft.

2010 (1)

  • Tolsma, J., & Wolbers, M.H.J. (2010). Naar een open samenleving? Recente ontwikkelingen in sociale stijging en daling in Nederland. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

2009 (1)

  • Kraaykamp, G. (2009). Culturele socialisatie: een zegen en een vloek. Verbreding en verdieping in het sociologisch onderzoek naar langetermijneffecten van culturele opvoeding. Nijmegen (oratie).

2007 (1)

  • Liefbroer, A. & Dijkstra, P. (2007). Levenslopen in verandering. Een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970 (V107). Den Haag: SDU.

2003 (1)

  • Breedveld, K. (Red.) (2003). Rapportage sport 2003. Den Haag: SCP.

2002 (1)

  • Kraaykamp, G. (2002). Leesbevordering door ouders, bibliotheek en school. Effecten en ontwikkelingen. Delft: Eburon.

1996 (1)

  • Ultee, W., Arts, W. & Flap, H. (1996).Sociologie: Vragen uitspraken bevindingen. Groningen: Wolters-Noordhoff.