Dutch articles

2021 (1)

 • Bussemakers, C. & Kraaykamp, G. (2021). De gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen voor behaald opleidingsniveau. Mens en Maatschappij, 96(1), 119-122.

2020 (1)

 • Bussemakers, C. (2020). Ingrijpende jeugdervaringen in kaart gebracht. Demos, 36(2), 1-4.

2019 (1)

 • Visser, M. (2019). Ervaringen met en opvattingen over langer doorwerken. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(4), 382-394.

2018 (1)

 • Visser, M. (2018). Toenemende complexiteit van late beroepsloopbanen? Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 34(4), 511-525.

2017 (2)

 • Visser, M., Gesthuizen, M. & Kraaykamp, G. (2017). Neerwaartse beroepsmobiliteit en arbeidsduurvermindering onder ouderen. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 33(1), 56-70.
 • Gaag, N. van der. & Beer, J. de. (2017). Gouden tijden, slechte tijden... Wat brengt de vergrijzing ons? Demos, 33.

2016 (1)

 • Lange, M. de., Tolsma, J. & Wolbers, M. H. J. (2016). Opleiding als sociale scheidslijn. Beleid en Maatschappij, 43(1), 61-68.

2015 (1)

 • Visser, M., Gesthuizen, M., Kraaykamp, G. & Wolbers, M. (2015). Doorstuderen biedt bescherming op de arbeidsmarkt: een terugblik op de carrière van oudere werknemers. Demos, 31(5), 5-7.

2014 (1)

 • Thijssen, L. & Wolbers, M. (2014). Intergenerationele sociale daling in Nederland. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(5), 260-280.

2013 (3)

 • Cate, A. ten, T. Huijts & G. Kraaykamp (2013). Intergenerationale overdracht van risicogedrag. Rookgedrag, alcoholgebruik en ongezonde eetgewoonten van ouders en hun volwassen kinderen, Mens & Maatschappij, 88, 2, 150-176.
 • Hek, M. van & G. Kraaykamp (2013). Intergenerationele overdracht van cultuurconsumptie.       Een empirische studie naar het belang van ouderlijk voorbeeldgedrag en actieve ouderlijke stimulering in Nederland, Tijdschrift voor Sociologie, 34, 3/4, 439-456.
 • Wolbers, M. H., & Ultee, W. C. (2013). Driegeneraties-en tweeoudersvragen over het opleidingsniveau van mannen en vrouwen in Nederland. Mens en maatschappij, 88(3), 276-299.

2012 (1)

 • Houten, J. van, Gesthuizen, M., & Wolbers, M. H. (2012). Statusverwerving en de rol van verenigingslidmaatschap als nieuwe compenserende strategie. Mens en maatschappij, 87(2), 125-149.

2011 (2)

 • Gesthuizen, M., Huijts, T. & Kraaykamp, G. (2011). De gezondheidskloof tussen lager en hoger opgeleiden.  Verschillen tussen landen verklaard door overheidsuitgaven in de gezondheidszorg en arbeidsmarktomstandigheden. Mens & Maatschappij, 86, 2, 157-180.
 • Notten, N., Kraaykamp, G., & Konig, R. (2011). Mediaoverdracht in het ouderlijk gezin-De gevolgen van ouderlijke mediasocialisatie voor huidige lees-en televisievoorkeuren. Mens en maatschappij, 86(2), 181-202.

2010 (1)

 • Tolsma, J., & Wolbers, M.H.J. (2010). Onderwijs als nieuwe sociale scheidslijn? De gevolgen van onderwijsexpansie voor sociale mobiliteit, de waarde van diploma’s en het relatieve belang van opleiding in Nederland. Tijdschrift voor Sociologie, 31, 239-259.

2008 (2)

 • Notten, N., Kraaykamp, G., & Ultee, W. C. (2008). Ouderlijke mediasocialisatie: hulpbron of handicap? Een studie naar de langetermijneffecten van mediasocialisatie op het onderwijssucces van kinderen, Mens en Maatschappij, 83,4, 360-375.
 • Tonnaer, G. & Kraaykamp, G. (2008). Geboeid door boek en beeld. Een vergelijkende studie naar het mediagebruik van gedetineerden, Tijdschrift voor Veiligheid,7, nr. 3, 53-68.

2007 (3)

 • Meulen, R. van der (2007). ‘Alle Menschen werden Brueder’: Lidmaatschap van sportverenigingen, vriendschappen, kennissenkringen en interetnisch vertrouwen. Mens en Maatschappij, 82,  2, 155-176.
 • Meulen, R. van der (2007). ‘Bier, frikandel en voetbal’: lidmaatschap van sportverenigingen, vriendschappen, kennissenkringen en veralgemeend vertrouwen. Tijdschrift voor Sociologie28nr. 2, 166-191.
 • Mulder, C. H. (2007). Wie een flat koopt heeft geen kinderwens. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 3, 2, 28-31.

2006 (3)

 • Lubbers, M., Jaspers, E. & Ultee, W. C. (2006). Het homohuwelijk na invoering: voor- en tegenstanders. Mens en Maatschappij, 81, 2, 101-120.
 • Meulen, R. van der & Ultee, W. C. (2006). ‘Overbrugger of onderscheider?’ Hoe frequent ontstaat interetnisch contact via het sportverenigingsleven in Nederland? Tijdschrift voor Sociologie, 27, 2, 109-130.
 • Notten, N., Kraaykamp, G. & Grotenhuis, M. te (2006). Culturele carrières in verenigingen. Een dynamische analyse van het lidmaatschap van culturele verenigingen. Mens en Maatschappij, 82, 4, 352-374.

2005 (5)

 • Güveli, A., Need, A. & Graaf, N. D. de (2005). De opkomst van de ‘nieuwe’ sociale klassen binnen de dienstenklasse in Nederland: Politieke oriëntatie van de ‘nieuwe’ sociale klassen tussen 1970 en 2000. Mens en Maatschappij, 80, 4, 257-279.
 • Kraaykamp, G. (2005). Dialect en sociale ongelijkheid. Een empirische studie naar de sociaal-economische gevolgen van het spreken van dialect in de jeugd. Pedagogische Studiën, 82, 390-403.
 • Meulen, R. van der, Ruiter, S. & Ultee, W. (2005). ‘Bowling apart?’ Vier vragen over Nederlandse sportverenigingen en omgang tussen arm en rijk. Mens en Maatschappij, 80, 3, 197-219.
 • Need, A. & Graaf, N. D. de (2005). Zich bekeren en wisselen van kerkgenootschap in Nederland. Mens en Maatschappij, 80, 4, 288-304.
 • Ooievaar, J. & Kraaykamp, G. (2005). Links in beeld. Een explorerend onderzoek naar de sociale kenmerken van extreem links in Nederland. Mens en Maatschappij, 80, 239-256.

2004 (2)

 • Feijten, P. & Ham, M. van (2004). Wat trekt de retourmigrant? Tijdschrift voor de Volkshuisvesting103, 41-46.
 • Verbakel, E. & Graaf, P. M. de (2004). Contacten tussen broers en zussen: traditionaliteit, homogeniteit en restricties. Mens en Maatschappij 79, 389-410.

2003 (1)

 • Steijn, B. & Need, A. (2003). Loopbaaneffecten van flexibele arbeid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 19, 2, 110-121.

2002 (3)

 • Gesthuizen, M. & Kraaykamp, G. (2002). Ontwikkelingen in verbale capaciteiten van laag opgeleiden in Nederland. De keerzijde van de onderwijsexpansie. Mens en Maatschappij, 77, 361-380.
 • Monden, C. W. S. (2002). Beginnen en stoppen met roken: de invloed van opleiding, ouders en partners in een gebeurtenissenanalyse. Mens en Maatschappij77, 4, 297-318.
 • Werfhorst, H. G. van de (2002). Onderwijs en sociale klassemobiliteit: Studiekeuzes als onderdeel van mobiliteitsstrategieën. Sociale Wetenschappen,45, 62-83

2001 (2)

 • Eijck, K. van & Graaf, P. M. de (2001). De invloed van persoonlijkheidskenmerken op het bereikte opleidingsniveau. Mens en Maatschappij,76, 286-302.
 • Sieben, I. (2001). Scholing of sociale herkomst? De invloed van opleidingsniveau op religieuze, politieke en sociale oriëntaties na controle voor gezinsachtergrond. Mens en Maatschappij, 76, 22-44.

2000 (3)

 • Graaf, N.D. de, Need, A. & Ultee, W. C. (2000). Levensloop en kerkverlating: Een nieuwe en overkoepelende verklaring voor enkele empirische regelmatigheden. Mens en Maatschappij, 75, 3, 229-257.
 • Kraaykamp, G. (2000). Socialisatie in literair lezen. Een dubbele voedingsbodem. frame: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap,14, 60-78.
 • Werfhorst, H. G. van de & Kraaykamp, G. (2000). Culturele, economische, communicatieve en technische hulpbronnen van onderwijsrichtingen: de wk-indeling. Mens en Maatschappij,75, 62-74.

1999 (2)

 • Eijck, K. van (1999). Individuele- en gezinsdeterminanten van culturele consumptie: De rol van opleiding en socialisatie. Sociale Wetenschappen,42, 4, 63-80.
 • Uunk, W. (1999). Hertrouw in Nederland: Sociaal-demografische determinanten van gehuwd en ongehuwd samenwonen na echtscheiding. Mens en Maatschappij,74, 2, 97-116.

1998 (2)

 • Wolbers, M. (1998). Langetermijnontwikkelingen in de opbrengsten van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt; doet sociale herkomst er wat toe? Tijdschrift voor Onderwijsresearch,23, 58-61.
 • Wolbers, M. & Graaf, P. de (1998). Diploma-inflatie en carrièreperspectieven. Trends in de waarde van diploma's bij opwaartse en neerwaartse functiemobiliteit in Nederland tussen 1936 en 1992. Sociale Wetenschappen,41, 1-23.

1997 (6)

 • Dronkers, J. (1997). Zoals de ouden zongen piepen de jongen. Intergenerationele overdracht van de kans op scheiding in Nederland. Mens en Maatschappij, 72, 146-165.
 • Eijck, K. van (1997). Socialisatie in het gezin en de culturele consumptie van siblings. Sociale Wetenschappen,40, 2, 106-125.
 • Graaf, N. D. de & Steijn, B. (1997). De ‘service’ klasse in Nederland: een voorstel tot aanpassing van de egp-klassenindeling. Tijdschrift voor sociologie, 18, 131-154.
 • Mulder, C. H. (1997). Een kind of eerst een koophuis? Veranderingen in het tijdstip van het kopen van een huis ten opzichte van relatievorming en vruchtbaarheid. Mens en Maatschappij72, 1, 4-21.
 • Pollaerts, H., Graaf, P.M. de & Luijkx, R. (1997). Ontwikkelingen in intragenerationele beroepsmobiliteit gedurende de vroege carrière van Nederlandse mannen en vrouwen geboren tussen 1915 en 1967. Mens en Maatschappij,72, 48-67.
 • Werfhorst, H. G. van de, Kraaykamp, G. & Graaf, N.D. de (1997). Opleidingsrichting en leefstijl. Het belang van opleidingshulpbronnen versus beroepskenmerken voor leefstijlkeuzes, Mens en Maatschappij,72, 335-351.

1996 (4)

 • Iedema, J. & Sanders, K. (1996). Verschillen in manier en leeftijd waarop Nederlandse jongeren geboren na 1930 uit huis gaan. Mens en Maatschappij,1, 25-40.
 • Uunk, W. J. G. & Kalmijn, M. (1996). Wie trouwt met wie binnen de opleidingelite? De invloed van studierichting en onderwijsniveau. Sociologische Gids,18, 183-203.
 • Uunk, W. J. G. en Ultee, W. C. (1996). Kennis of cultuur? Het belang van opleiding en deelname aan schone kunsten bij partnerkeuze in Nederland tussen 1948 en 1992. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift,23, 2, 331-365.
 • Wolbers, M. & Graaf, P. de (1996). Onderwijsexpansie of meritocratisering? Een verklaring voor de afgenomen samenhang tussen het ouderlijk sociaal milieu en het hoogst bereikte opleidingsniveau van kinderen. Tijdschrift voor Onderwijsresearch,21, 117-132

1995 (5)

 • Bekkers, R. & Graaf, N. D. de (2002). Verschuivende achtergronden van verenigingsparticipatie in Nederland. Mens en Maatschappij,77, 338-361.
 • Berkel, M. van & Graaf, N. D. de (1995). Economische Afhankelijkheid van Gehuwde Vrouwen in Nederland. Mens en Maatschappij,70, 44-57.
 • Need, A. (1995). De overeenkomst in politieke voorkeuren van siblings: De invloed van individuele en familiekenmerken op de politieke-partijvoorkeur. Mens en Maatschappij,70, 4, 304-320.
 • Niehof, T. J. & Ganzeboom, H. B. G. (1995). De invloed van materiële en culturele hulpbronnen op het bereikte opleidingsniveau: Een replicatie en uitbreiding. Sociale Wetenschappen, 2, 1-23.
 • Uunk, W. J. G. & Ultee, W. C. (1995). Partnerkeuze in Nederland: Trends in herkomst- en opleidingshomogamie tussen 1947 en 1992. Sociale Wetenschappen, 38, 2, 23-46.

1994 (3)

 • Eijck, K. van & Graaf, P. M. de (1994). Uit één nest? De invloed van primaire socialisatie op onderwijskansen. Mens en Maatschappij,69, 279-302.
 • Need, A. & Graaf, N. D. de (1994). ‘Losing My Religion’: een dynamische benadering. Mens en Maatschappij,69, 3, 242-263.
 • Ultee, W. C. (1994). Sociale mobiliteit en groepsvorming. Over Groepsvorming, Minderheden en Tolerantie. Recht en Samenleving, 9, 99-109.