Dutch book contributions

2017 (1)

 • Visser, M., Gesthuizen, M. J. W., Kraaykamp, G. L. M. & Wolbers, M. H. J. (2017). Een levensloop- en stratificatieperspectief op vervroegde uittreding. In: K. Chkalova, J. van Genabeek & J. Sanders (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op ongelijkheid (pp. 181-196)Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

2016 (1)

 • Notten, N. (2016). Opvoeding en ongelijke kansen: de rol van de culturele opvoeding bij de overdracht van ongelijke kansen tussen generaties. In: P. de Beer & M. van Pinxteren (Eds.). Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 65-102). Amsterdam: Amsterdam University Press.

2011 (3)

 • Graaf, P.M. de & Fischer, T. (2011). Verhuizen tijdesn de schoolloopbaan en ebreikt opledingsniveau. Pp. 77-90 in G. Kraaykamp, M. Levels & A. Need (eds.). Problemen en theorieën in onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie, Assen: Van Gorcum.
 • Kraaykamp, G., J. Tolsma & M. Wolbers (2011). Onderwijsexpansie en opleidingsrichting: Trends in de intergenerationele overdracht van onderwijsongelijkheid. Pp. 9-26 in: J. Dronkers (eds.). Goede bedoeling in het onderwijs. Expansie, diversiteit en individuele ontplooiing. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Notten, N., Kraaykamp, G. & J. Tolsma (2011). Over ouders, televisiekijken en (over)gewicht. Een studie naar de langetermijneffecten van ouderlijke televisiesocialisatie op het lichaamsgewicht van kinderen. Pp. 183-196 in G. Kraaykamp, M. Levels & A. Need (eds.). Problemen en theorieën in onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie, Assen: Van Gorcum.

2009 (1)

 • Ruiter, S. & Bekkers, R. (2009). Vrijwillige participatie gedurende de levensloop. Pp. XX-XX in: P. Dekker & J. de Hart (Eds.), Civil Society en vrijwilligerswerk. Den Haag: scp.

2007 (2)

 • Gils, W. van, Kraaykamp, G. & Lippe, T. van der (2007). De levensloop van voltijd werkende paren in Nederland. Pp. 113-134 in T. van der Lippe, P. A. Dykstra, G. Kraaykamp & J .J. Schippers (Red.), De maakbaarheid van de levensloop. Assen: Van Gorcum.
 • Graaf, P.M. de & Kats, K. (2007). Kinderen en de Arbeidsmarktparticipatie van Vrouwen: de Invloed van Timing en Spacing in Levensloopperspectief. Pp. 87-112 in T. van der Lippe, P. A. Dykstra, G. Kraaykamp & J .J. Schippers (Red.), De maakbaarheid van de levensloop. Assen: Van Gorcum.

2003 (1)

 • Graaf, N.D. de & Graaf, P.M. de (2003). Cultureel kapitaal en sociale reproductie: Cohorten tussen 1930 en 1975 vergeleken. Pp. 72-95 in Ganzeboom H. & Damen, M. (Red.), Jaren van onderscheid: Trends in cultuurdeelname in Nederland. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. (Cluster + educatie, 7).

2002 (3)

 • Bekkers, R. (2002). Secularisering en veranderende motieven voor vrijwilligerswerk. Pp. XX-xx in Buijs, G.J. & Ploeg T.J. van der (Eds), Pro Deo: Geïnspireerd blijven in vrijwilligerswerk. Zoetermeer: Boekencentrum.
 • Bekkers, R. (2002). De ontwikkeling van sociale waardenoriëntaties. Pp. 15-23 in Van Dijk, E., Kluwer, E. & Wigboldus, D. (Eds.). Jaarboek Sociale Psychologie.
 • Kraaykamp, G. (2002). Leesbevordering en leesniveau. De effecten van ouders, bibliotheek en school. Pp. 209-231 in Schramm, D., Raukema, A. & Stalpers, C. (Red.), Lezen en leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen. Delft: Eburon.

2001 (1)

 • Kraaykamp, G. (2001). De muze en de dubbele voedingsbodem. De socialisatie van literaire leesgewoonten, Pp. 62-81 in: Ganzeboom, H. & Henrichs, H. (red.), De moede muze, Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

1997 (1)

 • Eijck, K. van (1997). Gezinsachtergrond en onderwijskansen: Van sociale reproductie naar sibling mobiliteit. Pp. 150-162 in Grotenhuis S. & Zwaard, J. van der (Red.), Kiezen voor kinderen: Gezin en beleid (). Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom/ngr.

1996 (2)

 • Graaf, N.D. de & Graaf, P.M. de (1996). De invloed van socialisatie op leefstijlen; tellen restricties uit het verleden ook mee? Pp. 329-341 in Ganzeboom, H. & Lindenberg, S. (Red.), Verklarende Sociologie; opstellen voor Reinhard Wippler. Amsterdam: Thesis.
 • Graaf, P.M. de (1996). Onderwijs en arbeidsmarkt; ontwikkelingen in de waarde van diploma’s. Pp. 95-118 in Ganzeboom H. & Ultee, W. (Red.), De Sociale Segmentatie van Nederland in 2015. (V96). Den Haag: sdu.

1995 (4)

 • Graaf, N.D. de (1995). Postmaterialisme, sociale stratificatie en de politieke strijd. Pp. 202-222 in Dronkers, J. & Ultee, W. (Red.), Verschuivende ongelijkheid in Nederland: sociale gelaagdheid en mobiliteit. Assen: Van Gorcum.
 • Graaf, P.M. de & Luijkx, R. (1995). Paden naar succes: geboorte of diploma's? Pp. 31-45 in Dronkers, J. & Ultee, W. (Red.), Verschuivende Ongelijkheid in Nederland; Sociale Gelaagdheid en Mobiliteit. Assen: Van Gorcum.
 • Graaf, P.M. de & Luijkx, R. (1995). Beroepsmobiliteit gedurende de carrière. Pp. 67-80 in Dronkers, J. & Ultee, W. (Red.), Verschuivende Ongelijkheid in Nederland; Sociale Gelaagdheid en Mobiliteit. Assen: Van Gorcum.
 • Kraaykamp, G. & N.D. de Graaf (1995). Sociale differentiatie in materiële en cultuurconsumptie: een kwestie van leefstijl, Pp. 223-246 in Dronkers, J. & Ultee, W. (Red.)Verschuivende ongelijkheid in Nederland, Assen: Van Gorcum.

1994 (1)

 • Graaf, P.M. de (1994). Toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen: individualisering of huishoudensstrategie? Pp. 145-160 in Seuren, B. & Broek, A. van den (Red.), Individualisering en Solidariteit. Tilburg: Tilburg University Press.