Stageinformatie Studenten

Hoe is het om docent te zijn? Dat ervaar je het beste in de praktijk. Om jou optimaal voor te bereiden op die dynamische en veelzijdige baan, loop je tijdens al onze opleidingen de helft van de studietijd stage op een middelbare school (per opleiding verschilt de lengte en inhoud van jouw stage, bekijk wat voor jou van toepassing is). Tijdens je stage maak je kennis met het vak.

Wij vinden het belangrijk dat de werkplek waar jij het vak leert van hoge kwaliteit is: dat de inhoud van de stage een directe relatie heeft met wat wij in de opleiding doen. Daarom doen wij ons best om onze studenten zoveel mogelijk stage te laten lopen op zogenoemde opleidingsscholen: officiële partnerschappen waarin scholen en de lerarenopleiding samen verantwoordelijk zijn voor het werkplekcurriculum en een adequate begeleiding van studenten. Bij de Radboud Docenten Academie wordt 94%* van de studenten geplaatst op een (aspirant) opleidingsschool.

Waar kun je stage lopen?

Al onze partnerscholen kun je vinden op de kaart door hier te klikken. Je hoeft niet zelf op zoek naar een stageplaats.

Hoe kom je bij een stageplek terecht?

  1. Zodra je je hebt aangemeld voor onze opleiding, krijg je per mail een uitnodiging om een profiel aan te maken in onze stageplaatsingstool. In je persoonlijke profiel kun je je voorkeuren aangeven. Ook kun je aangeven of je al een baan hebt of om een andere reden toch je eigen stageplek wil aandragen. Hieraan zitten een aantal eisen verbonden.
  2. Tegelijkertijd geven onze partnerscholen hun beschikbare stageplekken op.
  3. Het is aan ons de taak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met:
  • Jouw reisafstand, deze is maximaal 1 uur en 15 minuten enkele reistijd vanaf het dichtstbijzijnde station tot aan de voordeur van de school;
  • Jouw vervoersmogelijkheden, heb je een auto of OV-(student)abonnement tot je beschikking;
  • Medische indicaties en/of persoonlijke omstandigheden;
  • Jouw eigen middelbare school, in de regel word je daar niet geplaatst;
  • Jouw interesses, bijv. voor een bepaald schoolprofiel

Vergoeding

De scholen waar we mee samenwerken garanderen geen betaald contract voor de stage. Voor de Educatieve Master zijn er met een aantal scholen in de regio wel afspraken gemaakt over een vrijwilligersvergoeding voor de zelfstandige stage in het tweede semester. Sommige scholen bieden voor deze zelfstandige stage een zogenaamd LIO-contract (‘leraar in opleiding') aan. Dit contract houdt in dat je een minimaal aantal uren werkt op de school en dat je voor de duur van de stage een salaris ontvangt.

Vragen

Met vragen over stageplaatsing kun je terecht bij Esmée Bruggink via stage [at] docentenacademie.ru.nl.

*Cijfers 2020-2021