Organisatie SteR

De organisatie van SteR bestaat onder andere uit het bestuur, het curatorium en de research fellows.

Bestuur

SteR wordt bestuurd door het SteR-bestuur, waarin zitting hebben:

Curatorium

SteR beschikt over een curatorium dat toeziet op de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. De curatoren zijn:

Research fellows

Onderstaande research fellows zijn verbonden aan de SteR. Zij zijn actief in verschillende deelprogramma's.

Contact

Neem contact op met het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) via de secretaris.

+31 24 361 10 61