Student Isa Witteveen over de student als regisseur van hun eigen ontwikkeling

Een portretfoto van student Isa Witteveen
Studenten worden nog vaak onterecht gezien als passieve producten, terwijl zij veel meer zijn dan dat
Naam
Isa Witteveen
Huidige functie
Student Geneeskunde en Pedagogische Wetenschappen

Tijdens het symposium Studeren: niet lijden maar leiden pakken studenten van de Radboud Universiteit het podium en presenteren zij inspirerende voorbeelden uit hun eigen studiepraktijk en studentenleven. Samen kijken we hoe studenten én docenten in wisselwerking hun ontwikkeling kunnen verbeteren. Student Isa Witteveen zit in de organisatie van het 'sympodium' en vertelt je over haar visie op dit onderwerp.

‘Tijdens het sympodium willen we de nadruk leggen op de student als regisseur van zijn of haar eigen ontwikkeling. Studenten worden nog vaak onterecht gezien als passieve producten van hun opleiding, terwijl zij veel meer zijn dan dat. Door studenten meer controle te geven over hun eigen ontwikkeling, leren ze kritisch denken en persoonlijke en professionele doelen te stellen en na te streven. Jammer genoeg is dit nog niet de norm bij de meeste studies. Het doel van het sympodium is om deze verandering in beweging te zetten door positieve studentervaringen uit de onderwijspraktijk te delen met docenten.’

‘Het implementeren van zo’n nieuwe manier van denken is ingewikkeld omdat er geen universele oplossing is. Bovendien vereist het aanpassingen van zowel de studieprogramma’s als de faculteiten, en een andere rol van docenten. Docenten nemen nu vaak een actieve houding tegenover studenten aan, wat er soms toe kan leiden dat studenten zich passief opstellen. Maar studenten moeten juist voldoende gestimuleerd worden om zelf na te denken over hun manier van werken en welke doelen zij voor zichzelf hebben gesteld. Dat maakt deze verandering juist zo complex, maar de voordelen voor zowel studenten als docenten zijn enorm. En die verandering kan alleen op een goede manier plaatsvinden als studenten en docenten samen in gesprek gaan.’