Zoek in de site...

Ik ben werkgever en wil een verificatie opvragen

Ik ben werkgever en wil een verificatie opvragen

Diploma behaald vóór 1 januari 1996: verificatie door RU op verzoek student

Verificatieverzoeken van studenten afgestudeerd vóór 1 januari 1996 worden door de afdeling Diploma Services van de Radboud Universiteit in behandeling genomen. Het aanvragen van een verificatie kan alleen geschieden via de cliënt zelf. Dit kan de cliënt aanvragen middels een email aan centralstudentdesk@ru.nl waarna de cliënt een link ontvangt naar een webformulier waarmee hij een verzoek indient om een verificatieverklaring aan derden te verstrekken en hiervoor toestemming geeft aan de Radboud Universiteit. In het webformulier wordt gevraagd naar het emailadres van het verificatiebureau of toekomstige opdrachtgever zodat u de gevraagde informatie in de CC ontvangt.

Diploma behaald ná 1 januari 1996: diplomaregister DUO

Werkgevers en organisaties die CV’s screenen, hebben steeds meer behoefte aan rechtstreekse, betrouwbare en realtimelevering van diplomagegevens uit het Diplomaregister. Alle informatie die u hiervoor nodig heeft, staat te lezen op: https://duo.nl/zakelijk/diploma/diplomaregister-werkgevers.jsp

Toegang tot gegevens

Alleen de diplomahouders zelf, alle door het ministerie van OCW erkende onderwijsinstellingen en enkele overheidsinstanties hebben toegang tot het Diplomaregister. Als werkgever of verificatiebureau heeft u geen rechtstreekse toegang tot gegevens van werknemers of sollicitanten.

Uittreksel opvragen door cliënt zelf

Dit uittreksel kan uw cliënt zelf opvragen middels de volgende link: www.mijndiplomas.nl. Hiervoor dient uw cliënt wel in het bezit te zijn van een DigiD. Ook studenten die vanuit het buitenland in Nederland hebben gestudeerd kunnen dit diplomaregister raadplegen (mits in bezit van DigiD). Indien ze niet meer in het bezit zijn van een DigiD kunnen ze een mail sturen naar: diplomaregister@duo.nl. Uw cliënt ontvangt dan alsnog het beveiligde uittreksel per email en kan deze daarna aan u verstrekken.

Aanmelden als geregistreerd partner bij DUO

U kunt het diploma ook zelf bij DUO verifiëren, mits u zich aangemeld heeft en een bij DUO geregistreerd partner bent. Voor het aanmelden van uw bedrijf bij DUO als geregistreerd partner, verwijzen wij u naar: https://duo.nl/zakelijk/diploma/diplomacheck-doen.jsp

Echtheid

Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is voorzien van een digitaal echtheidscertificaat. Daaruit blijkt dat het uittreksel is uitgegeven door DUO. Met de handleiding “Controle echtheidskenmerken Uittreksel” uit het diplomaregister kunt u de echtheid vaststellen. Het digitaal uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het originele document.

Link: https://duo.nl/zakelijk/images/handleiding-controle-echtheidskenmerken.v6.pdf.

Diploma post-initiële master: verificatie door RU op verzoek student

Heeft uw cliënt een post-initiële master behaald aan de Radboud Universiteit? Dan is dit diploma niet opgenomen in het diplomaregister van DUO, ongeacht of het behaald is voor of na 1 januari 1996. Het aanvragen van een verificatie kan alleen geschieden via de cliënt zelf. Dit kan de cliënt aanvragen middels een email aan centralstudentdesk@ru.nl waarna de cliënt een link ontvangt naar een webformulier waarmee hij een verzoek indient om een verificatieverklaring aan derden te verstrekken en hiervoor toestemming geeft aan de Radboud Universiteit. In het webformulier wordt gevraagd naar het emailadres van het verificatiebureau of toekomstige opdrachtgever zodat u de gevraagde informatie in de CC ontvangt.