Zoek in de site...

Instromen in het huidige studiejaar

Bij sommige studies (zowel voor Bachelor (meestal niet voor eerstejaars), pre-Master of Master) is het mogelijk om later in het jaar in te stromen als het inpasbaar is in het onderwijsprogramma. Hiervoor heb je toestemming nodig van de toelatingscommisie van de opleiding. Na je inschrijfverzoek in Studielink ontvang je een digitale vragenlijst. Nadat je deze ingevuld hebt ingediend beoordeeld de toelatingscommissie of je kunt inschrijven per de door jou opgegeven datum in Studielink.

NB: Met terugwerkende kracht per 1 september inschrijven is niet meer mogelijk.

Zowel bij een nieuwe inschrijving, als bij herinschrijving voor dezelfde opleiding na 1 oktober, kun je je aanmelden in Studielink. Kies in beide gevallen voor een "nieuw inschrijvingsverzoek".

LET OP: je kunt je tot de 20e van de maand aanmelden in Studielink voor een inschrijving per de volgende maand. Als je je bijvoorbeeld per 1 december in wil schrijven, kun je daarvoor een inschrijfverzoek in Studielink doen tot 20 november.

Om jouw aanmelding vervolgens om te zetten naar een definitieve inschrijving moet je (indien van toepassing) ook de volgende zaken regelen:

Eventueel toelating regelen bachelor, master en pre-master
Het kan zijn dat er aanvullende eisen zijn voor de bachelor- of masteropleiding of pre-master die je wilt gaan doen.  In dat geval ontvangt Student Admissions jouw aanmelding en controleert of je direct toelaatbaar bent voor de bachelor- of masteropleiding of pre-master waarvoor je je hebt aangemeld. Als je onvoorwaardelijk wordt toegelaten kun je de betaling van het collegegeld regelen in Studielink.

Het kan zijn dat je vooropleiding beoordeeld moet worden door de toelatingscommissie van de opleiding. In dat geval krijg je op het e-mail adres dat je in Studielink hebt opgegeven, inloggegevens voor een digitale vragenlijst. Log in, vul de vragenlijst in, upload de gevraagde documenten. Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van deze inlog gegevens. Je verzoek tot toelating wordt vervolgens in behandeling genomen.

De uitkomst kan zijn:

  • Je wordt alsnog onvoorwaardelijk toegelaten > op het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven ontvang je instructies van Student Admissions. Je kunt de inschrijving afronden door de betaling in Studielink te regelen.
  • Je wordt onder voorwaarden toegelaten > in je toelatingsbesluit staan de voorwaarden waaraan je eerst moet gaan voldoen om definitief toegelaten te worden. Let op het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven, voor instructies van Student Admissions. Je kunt de inschrijving afronden door de betaling in Studielink te regelen.
  • Je wordt niet toegelaten > Je aanmelding in Studielink wordt ingetrokken.

Betaling van collegegeld
Het collegegeld wordt evenredig berekend voor het resterend deel van het collegejaar waarover je inschrijft: 1/12 deel van het totale collegegeld voor iedere maand die het collegejaar nog telt. De betaling kun je op diverse manieren regelen.

EER of niet EER?
Ben je woonachtig in Nederland, Duitsland of België dan stuur je een recent, origineel uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met vermelding van je nationaliteit en adres op. Ben je woonachtig buiten deze landen, dan stuur je een scan kopie van je paspoort of ID-kaart naar centralstudentdes@ru.nl. Ben je een student van buiten de EER dan hebben we naast een scan van je paspoort ook een scan van je verblijfsvergunning nodig.

Pasfoto
Als je een nieuwe student bent aan de Radboud Universiteit Nijmegen dan hebben we een pasfoto van je nodig voor de studentenkaart. Op het moment dat de inschrijving is afgerond krijg je je inloggegevens toegestuurd. Op dat moment kun je de pasfoto uploaden in Osiris.

Studentenkaart
Na verwerking van alle benodigde documenten ontvang je een studentenkaart (als je je voor het eerst inschrijft bij de RU). Het bewijs van inschrijving kun je vanaf dat moment downloaden in Osiris. Het streven is om deze binnen 4 weken na afronding van je inschrijving toe te sturen.

Onderwijs
Heb je vragen over het onderwijs, roosters, boeken kijk dan op de facultaire website van jouw opleiding.

Denk eraan dat latere inschrijving gevolgen kan hebben voor je studiefinanciering! Wanneer je niet ingeschreven bent heb je ook geen recht op studiefinanciering. Voor onterecht bezit van het reis-product rekent DUO bovendien een aanzienlijke boete.