In aanmerking komen voor hulp bij huisvesting van de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit heeft een huisvestingsservice die vrij uniek is in Nederland.

Bijna alle nieuwe internationale studenten aan de Radboud Universiteit kunnen hulp vragen bij het vinden van woonruimte voor hun eerste studiejaar.

E-check voor hulp bij huisvesting

Met antwoorden op de onderstaande vragen kun je checken of je hulp kan krijgen van de Radboud Universiteit bij je huisvesting.

1. Welk type student ben je?
Je komt in aanmerking voor hulp bij huisvesting

Hulp bij huisvesting aanvragen

Uitleg:
De Radboud universiteit biedt hulp bij huisvesting aan uitwisselingsstudenten.

 
Je komt helaas niet in aanmerking voor hulp bij huisvesting.

Uitleg: 
Promovendi (hoewel u in uw thuisland student bent) worden volgens de Nederlandse wet aan de Radboud Universiteit behandeld als personeel. Je kun meer informatie krijgen over het vinden van huisvesting voor personeel op de website van Global Staff Services. 

Meer weten?
 
2. Ben je een eerstejaars internationale student aan de Radboud Universiteit?

Je komt helaas niet in aanmerking voor hulp bij huisvesting.

Zelf huisvesting zoeken

 

Uitleg: 
De Radboud universiteit biedt alleen hulp bij huisvesting aan eerstejaars internationale studenten die aan de criteria voldoen.
Je komt helaas niet in aanmerking voor hulp bij huisvesting.

Zelf huisvesting zoeken


Uitleg: 
De Radboud Universiteit heeft met de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSH&) in Nijmegen afgesproken dat Bachelor en Pre-Master studenten zich kunnen inschrijven voor de loting van een kamer, mits je een acceptatiebrief van de Radboud Universiteit hebt.

Als je via deze loterij een kamer wint, mag je daar voor de duur van je BA of Pre-Master-opleiding in blijven. De meeste studentenkamers liggen dichtbij de universiteit en zijn goed bereikbaar per bus of fiets, maar zijn niet gemeubileerd.
3. Woon je momenteel in Nederland?
Je komt helaas niet in aanmerking voor hulp bij huisvesting.

Zelf huisvesting zoeken

Uitleg:
De Radboud universiteit biedt hulp bij huisvesting aan eerstejaars internationale studenten die in het buitenland (buiten Nederland) wonen.
4. Heb jij je vóór de uiterste datum (niet-EU: 1 april, EU: 1 mei) via ons onlinesysteem OSIRIS aangemeld?
Je komt in aanmerking voor hulp bij huisvesting

Hulp bij huisvesting aanvragen

Uitleg:
Je komt in aanmerking voor hulp bij huisvesting van de Radboud Universiteit.
 
Je komt helaas niet in aanmerking voor hulp bij huisvesting.

Zelf huisvesting zoeken

Uitleg:
De Radboud universiteit biedt hulp bij huisvesting aan eerstejaars internationale studenten die zich voor de deadline (niet-EU: 1 april, EU: 1 mei) hebben aangemeld.
 
Je komt in aanmerking voor hulp bij huisvesting.

Hulp bij huisvesting aanvragen

Uitleg:
Je komt in aanmerking voor hulp bij huisvesting van de Radboud Universiteit als je je aanvraag vóór de deadline (niet-EU: 1 april, EU: 1 mei) afrondt.