Vereiste documenten voor je verblijfsvergunning

Wanneer je langer dan 90 dagen in Nederland verblijft, heb je een verblijfsvergunning nodig. De Radboud Universiteit vraagt voor je aankomst in Nederland een verblijfsvergunning aan. Tijdens deze procedure heeft Student Admissions bij de aanvraag van je verblijfsvergunning een kopie van je geldige paspoort, een verklaring omtrent je strafblad, een intentieverklaring om een tuberculoseonderzoek te ondergaan en een bewijs dat je financieel in je levensonderhoud kunt voorzien nodig.

Let op: Chinese studenten hebben geen Nuffic certificaat meer nodig voor hun visumaanvraag.

Kopie van je geldige paspoort

Je wordt aangeraden een paspoort te hebben dat geldig is gedurende het gehele verblijf in Nederland. Minimum geldigheidsvereisten zijn:

  • September intake: paspoort dient geldig te zijn tot 1 januari van het volgende jaar.
  • Februari-instroom: paspoort moet geldig zijn tot 1 juli van dat jaar.

Een verklaring omtrent je strafblad

Door ondertekening van deze verklaring verklaart je dat je geen strafblad hebt. Zodra Student Admissions je toegang heeft gegeven tot de visumaanvraag in OSIRIS Application, kun je dit formulier downloaden van de IND-website, invullen en uploaden in OSIRIS.

Verklaring van de intentie om een tuberculoseonderzoek te ondergaan

Tenzij je nationaliteit is vrijgesteld, moet je na aankomst in Nederland een tuberculoseonderzoek (TBC-test) doen. Verschillende landen zijn vrijgesteld van het ondergaan van een TBC-onderzoek. Deze vrijgestelde landen vind je hier.

Als je een TBC-onderzoek moet doen, kun je het aangifteformulier downloaden van de website van de IND, invullen en uploaden in OSIRIS zodra Student Admissions je toegang heeft gegeven tot de visumaanvraag in Osiris Application.

Na aankomst in Nederland zal Student Admissions de organisatie die deze toets gaat uitvoeren (de GGD) informeren. De GGD neemt contact met je op om een afspraak te maken.

Bewijs dat je jezelf financieel kunt onderhouden

Als onderdeel van de visumaanvraag moet je aantonen dat je voldoende financiële middelen hebt om te studeren en in je levensonderhoud te voorzien. Naast het collegegeld heb je maandelijks minimaal 960 euro nodig (onder voorbehoud) voor levensonderhoud. Uitwisselingsstudenten hoeven geen collegegeld aan te tonen/te betalen.

Omdat financiële verklaringen niet ouder mogen zijn dan drie maanden op het moment dat je je visum aanvraagt bij de IND, adviseert Student Admissions om niet te vroeg te beginnen met het verzamelen van deze documenten.

Om je levensonderhoud en/of collegegeld aan te tonen zijn er vier mogelijkheden waarmee je kunt bewijzen dat je over voldoende financiële middelen beschikt. Je kunt één of meerdere opties kiezen tijdens je visumaanvraag. Aan het begin van je visumaanvraag krijg je van Student Admissions meer informatie over deze vier opties.

Contact

Student Admissions kan je helpen bij de aanvraagprocedure. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op.

+31 24 361 23 45

Organisatieonderdeel