Geldigheid verblijfsvergunning tijdens je studie

Tenzij wij je verblijfsvergunning van een andere onderwijsinstelling hebben overgenomen, is je vergunning geldig voor de nominale duur van je studie. Als je een Nederlandse verblijfsvergunning hebt, moet je je hoofdverblijf in Nederland hebben. Dit betekent dat je in Nederland woont en de meeste tijd hier doorbrengt. Als bachelor- of (pre-)masterstudent is je studievoortgang de belangrijkste voorwaarde het behouden van je verblijfsvergunning.

Studievoortgang

Als bachelor- of (pre-)masterstudent is je studievoortgang de belangrijkste voorwaarde het behouden van je verblijfsvergunning.

Studievoortgang bachelor- en masterstudenten

Om je verblijfsvergunning te behouden, moet je studievoortgang voldoende zijn. Als bachelor- of masterstudent moet je minimaal de helft van het aantal studiepunten per studiejaar halen. De Radboud Universiteit controleert aan het eind van elk studiejaar je studievoortgang en vraagt je ook om een ondertekende verklaring om te bewijzen dat je over voldoende financiële middelen en geldige verzekeringen voor het volgende studiejaar beschikt. Bij onvoldoende voortgang kan de IND (de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst) je verblijfsvergunning intrekken.

Als je tijdens je studieperiode aan de Radboud Universiteit tijdelijk in het buitenland (binnen of buiten de EU) verblijft, blijft deze studievoortgangseis van toepassing.

Let op: heb je problemen met je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met een studieadviseur.

Studievoortgang pre-master studenten

De IND (de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst) hanteert specifieke regels voor pre-master studenten: een pre-master wordt door de IND beschouwd als een voorbereidende studie. Voor deze opleiding moeten studenten alle vakken binnen de nominale duur van de opleiding afronden (dus alle studiepunten/credits). Een verblijfsvergunning voor een voorbereidende studie kan niet worden verlengd. Als je de opleiding niet binnen de nominale studieduur afrondt, stelt Student Admissions de IND hiervan op de hoogte en wordt je vergunning ingetrokken.

Hoofdverblijf in Nederland

Als je een Nederlandse verblijfsvergunning hebt, moet je je hoofdverblijf in Nederland hebben. Dit betekent dat je in Nederland woont en de meeste tijd hier doorbrengt.

Meer informatie

Lees ook goed de voorwaarden van je verzekering als je Nederland verlaat. De particuliere studentenverzekering van Aon heeft bijvoorbeeld voorwaarden gesteld aan het maximaal aantal dagen in het buitenland.

Verblijf buiten Nederland voor studiedoeleinden

Met een studievergunning mag je maximaal één aaneengesloten jaar buiten Nederland verblijven zolang je verblijfsvergunning geldig is. Dit is toegestaan als je tijdelijk naar het buitenland gaat voor onderwijs zodat je je studie in Nederland kunt afronden.

Intra-EU-mobiliteit student (Richtlijn (EU) 2016/801)

Met een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie kun je in totaal maximaal 360 dagen tijdelijk in een ander EU-land studeren. De IND telt eventuele losse periodes bij elkaar op. De Radboud Universiteit moet de IND aanmelden via de procedure intra-EU-mobiliteit (uitgaande student). Student Admissions neemt contact met je op voor de EU-mobiliteitsprocedure als je de aanvraag voor studie in het buitenland in Osiris hebt ingediend. Ben je twee maanden voor vertrek naar het buitenland nog niet gecontacteerd door het visumteam van Student Admissions? Neem dan contact op met visa [at] io.ru.nl.

Uitschrijven bij de gemeente

Als je langer dan 8 maanden of definitief uit Nederland vertrekt, moet je je uitschrijven bij de gemeente. Neem contact op met de gemeente waar je woont voor meer informatie.

Verlenging verblijfsvergunning

Een verlenging van je verblijfsvergunning is alleen mogelijk bij voldoende studievoortgang. Als je je verblijfsvergunning voor studiedoeleinden wilt verlengen, neem dan contact op met het visumteam van Student Admissions. De kosten voor een verlenging bedragen 210 euro (onder voorbehoud). Om een verlenging aan te vragen, moet je verschillende documenten uploaden in OSIRIS. Student Admissions zal je ondersteunen bij deze aanvraag. Voor een voorbereidende studie (pre-master programma) is geen verlenging mogelijk.

Contact

Student Admissions kan je helpen bij de aanvraagprocedure en bij praktische zaken rondom je verblijf in Nederland. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op.

+31 24 361 23 45