Medezeggenschap voor studenten

Medezeggenschap biedt jou de mogelijkheid mee te denken en praten over belangrijke thema’s. Er zijn verschillende organen waar je als student lid van kan worden. Laat je stem horen en draag bij aan de toekomst van de Radboud Universiteit.

Medezeggenschapsorganen

Universitaire Studentenraad

Jaarlijks vormt een select groepje studenten de Universitaire Studentenraad (USR). Zij zijn verantwoordelijk voor het toezien op en meedenken over het beleid van onze universiteit. De USR komt op voor de belangen van de studenten. De USR heeft instemmings- en adviesrecht.

Mogelijke thema's: onderwijskwaliteit, begroting, studentenwelzijn, sociale veiligheid, diversiteit en inclusie en duurzaamheid
Gesprekspartner: OR en het College van Bestuur.
Duur: 1 jaar
Verkiezingsperiode: mei/juni

Facultaire Studentenraad

Elke faculteit heeft een Facultaire Studentenraad (FSR). Als raadlid van de FSR heb je instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die jouw faculteit aangaan. Je praat mee over de inhoud van het onderwijs en andere  faculteitsbrede zaken.

Mogelijke thema's: onderwijsbeleid, koers, faciliteiten en voorzieningen op de faculteit, internationalisering, ICT
Gesprekspartner: OC en faculteitsbestuur.
Duur: 1 jaar
Verkiezingsperiode: mei/juni

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (OLC) adviseert over belangrijke onderwijszaken van een specifieke opleiding. Elke opleiding heeft daarom een eigen OLC. Daarmee is de OLC een waarborg voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij doen aanbevelingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Mogelijke thema's: evaluaties van vakken en het Onderwijs- en examenreglement (OER), innovatie
Gesprekspartner: het faculteitsbestuur
Duur: 1 jaar
Verkiezingsperiode: mei/juni en september

Contactinformatie

Vragen over de studentmedezeggenschap? Neem dan contact op met het Ambtelijk Secretariaat Medezeggenschap.

024-3612469