Bevoegdheden en reglementen studentmedezeggenschap

Voor de Universitaire Studentenraad (USR) en Facultaire Studentenraden (FSR) gelden verschillende regelingen. Hierin zijn onder andere de bevoegdheden van het medezeggenschapsorgaan en het verloop van de verkiezingen vastgesteld.

Contactinformatie

Vragen over deze regelingen? Neem dan contact op met het Ambtelijk Secretariaat Medezeggenschap.

024-3612469