Financiële ondersteuning studentmedezeggenschap

Wanneer je als student in de medezeggenschap zit, krijg je financiële ondersteuning van de Radboud Universiteit. Deze krijg je omdat je mogelijk studievertraging oploopt, door je werk voor de medezeggenschap. 

Hoogte ondersteuning

Je hebt recht op ondersteuning als je deel uitmaakt van een universitair medezeggenschapsorgaan. De ondersteuning is een gift en belastingvrij. In het collegejaar 2023-2024 is de ondersteuning €345,45 per maand.

Hoeveel maanden je recht hebt op ondersteuning hangt af van je functie in de medezeggenschap. Bekijk de verschillende functies en het bijbehorende aantal maanden financiële ondersteuning in de regeling Profileringsfonds

Als je recht hebt op 9 maanden ondersteuning of meer, dan moet je een persoonlijk plan schrijven. Lever dit vóór 1 november in het collegejaar waarin je ondersteuning ontvangt in. Dit doe je in OSIRIS. Gebruik hiervoor de richtlijn persoonlijk plan schrijven.

Contact