Calamiteiten in het buitenland

Internationale calamiteit en calamiteitennummer

Het kan gebeuren dat zich onrust voordoet in het land waar je verblijft. Of dat er sprake is van een andere noodsituatie. Hiervoor hebben we een lijst met tips en richtlijnen opgesteld. 

Bij een internationale calamiteit waarbij Radboud studenten of medewerkers zijn betrokken, ligt intern een draaiboek klaar om snel hulpacties te organiseren. Hiermee kan ook gerichte informatie aan alle betrokkenen worden gegeven. Het draaiboek wordt in werking gesteld door een melding van een internationale calamiteit via het calamiteitennummer.

Het calamiteitennummer is + 31 24 361 90 00

Noodscenario Onrust in het Buitenland

Vóór vertrek naar het buitenland

 

Richtlijn veilig naar het buitenland

Bereid je voor je vertrek zo goed mogelijk voor op het land waar je naartoe gaat. Check altijd de richtlijn die de Radboud Universiteit heeft opgesteld om te voorkomen dat je in het buitenland in onveilige situaties terecht komt. Deze richtlijn verbiedt afreizen naar gebieden die als onveilig of potentieel onveilig worden beoordeeld. De richtlijn baseert zich hierbij op reisadviezen van de Nederlandse overheid. 

Lees de richtlijn

Tijdens verblijf bij onverwachte onrust:

 • Zorg ervoor dat jouw verblijf- en contactgegevens (ook als je een nieuw lokaal telefoonnummer of e-mailadres hebt gekregen!) bekend zijn bij het thuisfront, je studieadviseur of internationaliseringscoördinator en de Nederlandse ambassade of het consulaat.
   
 • Houd contact met de Nederlandse Ambassade of het consulaat over de veiligheid in het land en vraag om adviezen wat je juist wel of juist niet moet doen. Laat je ook adviseren waar je naartoe moet als je snel het land zou moeten/willen verlaten. Zorg ook dat je alle gegevens (adres, telefoonnummers en internetadres) van de Nederlandse ambassade of het consulaat op zak hebt voor het geval je hen moet bereiken.
   
 • Soms heeft de ambassade of consulaat een mailinglist op basis waarvan men door middel van een e-mail inventariseert of er Nederlanders zijn die hulp nodig hebben. Met name het adres van je mobiele telefoon is hierbij erg belangrijk, omdat je deze meestal bij je draagt en je mobieltje niet afhankelijk is van externe stroomvoorziening. Als de Nederlandse ambassade in het land waar jij je bevindt ook een dergelijke lijst heeft, is het goed om je hiervoor aan te melden.
   
 • Houd ook regelmatig contact met het thuisfront als dat mogelijk is, zodat men weet hoe het met je gaat. Spreek liever geen vast tijdstip af, want als je dan een keer verhinderd bent maakt men zich wellicht onnodig bezorgd.
   
 • Probeer op de hoogte te blijven van de situatie om je heen door kranten te lezen of op internet actualiteiten bij te houden.
   
 • Neem wat extra geld op voor het geval je bankpassen blokkeren of kwijtraken. Dan heb je in ieder geval financiële middelen voor het geval je onverwachte kosten hebt.
   
 • Blijf je gezonde verstand gebruiken en neem geen onnodige risico’s.
   

Radboud noodnummer bij betrokkenheid bij internationale calamiteit

Ben je betrokken bij een calamiteit in het buitenland, neem dan contact op met het Radboud noodnummer dat hiervoor bestaat: + 31 24 3619000. Via dit nummer wordt een intern draaiboek in werking gesteld om zo snel mogelijk gerichte hulp te bieden.

Calamiteit thuis in Nederland

Mocht er zich tijdens je afwezigheid onverhoopt een calamiteit voordoen in Nederland, dan zul je een aantal zaken moeten afwegen.

Neem in dat geval altijd contact op met je faculteitscoördinator aan de Radboud Universiteit. Benader voor vertrek ook altijd je reisverzekering, zodat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan! En informeer uiteraard je contactpersoon aan de gastuniversiteit.