Coronavirus en je buitenlandverblijf

Wanneer mag mijn buitenlandverblijf doorgaan?

Je buitenlandverblijf mag plaatsvinden mits je gastinstelling je kan ontvangen, én je op moment van vertrek voldoet aan één van de volgende twee voorwaarden:

Het inleveren van een ondertekende Own Risk Declaration is verplicht wanneer je wil afreizen naar een bestemming met code oranje wegens covid-19, zodat je op de hoogte bent van en akkoord gaat met de verhoogde risico’s (pdf, 142 kB) van een verblijf bij code oranje wegens covid-19. De deadline hiervoor is uiterlijk 2 weken vóór vertrek naar het buitenland. Je kunt deze inleveren bij erasmus [at] ru.nl (voor de Erasmus+ beurs) of bij studentexchange [at] ru.nl (voor de Individuele Reissubsidie of Holland Scholarship).

Zie het kopje ‘Gevolgen afreizen zonder toestemming’  voor meer informatie over de consequenties wanneer je de Own Risk Declaration niet tijdig ondertekent en inlevert. Daarnaast loop je een groter financieel risico wanneer je reist naar een bestemming met code oranje wegens covid-19, zie het kopje ‘Compensatie kosten bij annulering’.

Let op: buitenlandverblijven naar bestemmingen met code oranje wegens andere redenen dan Covid-19 of met code rood, zijn niet toegestaan. Zie het kopje ‘Gevolgen afreizen zonder toestemming’ wanneer je in deze situatie toch afreist.

Het toetsmoment voor deze voorwaarden - zowel het reisadvies als de bereidheid van de gastinstelling - is het moment van vertrek naar de bestemming. Het is dus belangrijk om de updates van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de gastinstelling goed in de gaten te houden. Een getekend Learning Agreement of een Letter of Approval is geen garantie dat je kan gaan.

Kijk 3 maanden voor vertrek naar het reisadvies om in te schatten of het nog realistisch is dat je buitenlandverblijf doorgaat. Maak tot die tijd geen (niet-annuleerbare) kosten. Is het reisadvies 3 maanden van tevoren oranje, dan mag je de voorbereidingen op eigen risico voortzetten, maar denk hier goed over na. Kosten die je maakt, kunnen niet gecompenseerd worden. Lees meer over de regelingen onder ‘Compensatie van kosten bij annulering’.

Gevolgen afreizen zonder toestemming

Als je buitenlandverblijf niet aan de voorwaarden voldoet, maar je alsnog besluit om zonder toestemming af te reizen, dan doe je dit als privépersoon.

In dat geval geldt (wanneer van toepassing):

 • Je behaalde studiepunten aan de buitenlandse gastinstelling worden niet erkend bij de Radboud Universiteit;
 • Je komt niet in aanmerking voor enige vorm van financiering vanuit de Radboud Universiteit;
 • In het geval van een studie-uitwisseling: je moet collegegeld betalen aan je gastinstelling.

Mocht je al een voorschot op je beurs hebben ontvangen, dan zal je deze terug moeten betalen.

Let op: Team Student Life and International Mobility verstrekt in geen geval beurzen bij vertrek naar het buitenland naar een bestemming die niet aan de voorwaarden voldoet.

Compensatie van kosten bij annulering

Stel het maken van niet-annuleerbare kosten zo lang mogelijk uit, en maak ze niet eerder dan 3 maanden voor het moment van vertrek.

Voor kosten gemaakt tijdens kleurcode oranje kan geen compensatie worden aangeboden. Het voortzetten van de voorbereidingen voor je studie of stage met een oranje reisadvies is daarom geheel op eigen risico. Kosten gemaakt onder kleurcode geel/groen kunnen bij annulering door overmacht voorafgaand aan je buitenlandverblijf (bijvoorbeeld als de gastinstelling je fysieke buitenlandverblijf annuleert) wel worden gecompenseerd, tot een maximum van het toegekende beursbedrag.

Let op: voor alle buitenlandverblijven gelden de geboden compensatieregelingen alleen voor kosten die je binnen 3 maanden voor vertrek maakt.

Verdere informatie en vragen

De gestelde voorwaarden met betrekking tot internationale mobiliteiten zijn tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van alle faculteiten, en zijn in lijn met het algemene beleid van de Radboud Universiteit.

Neem contact op met:

 • Je studieadviseur voor vragen over je studievoortgang;
 • Je facultaire International Office of Student Life and International Mobility (studentexchange [at] ru.nl) (afhankelijk van wie jou heeft genomineerd) voor vragen over je studie-uitwisseling;
 • Je facultaire International Office voor vragen over je stage, onderzoek, of short stay in het buitenland;
 • Je facultaire International Office of Student Life and International Mobility (studentexchange [at] ru.nl) (afhankelijk van wie jou heeft genomineerd) voor vragen over alternatieven voor een studie-uitwisseling;
 • Student Life and International Mobility voor vragen over je Erasmus+ beurs (erasmus [at] ru.nl);
 • Student Life and International Mobility voor vragen over je Individuele Reissubsidie/Holland Scholarship (studentexchange [at] ru.nl)

Algemene tips

 • Check het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het meest actuele reisadvies. Je kan via de reisapp meldingen voor specifieke landen aanzetten, zodat je direct bericht krijgt als er iets wijzigt in het reisadvies van jouw land van bestemming.
 • Controleer nauwkeurig of jouw verzekering ook kosten onder kleurcode geel/oranje/rood dekt. Het is uiterst belangrijk om een goed dekkende verzekering te hebben tijdens een buitenlandverblijf. Controleer zowel je reis-, annulerings- en zorgverzekeringen.
 • Denk je studievertraging op te gaan lopen en/of kan je bepaalde vakken/stages niet meer volgen? Bespreek je situatie met je studieadviseur en je facultaire International Office om de gevolgen voor je studievoortgang te beperken.

Mocht je in het buitenland zijn geweest, dan adviseren we je om je gezondheid goed in de gaten te houden bij terugkomst in Nederland en de richtlijnen van het RIVM op te volgen.