Conversie van studiepunten behaald in het buitenland

Hoe kunnen aan buitenlandse universiteiten behaalde cijfers worden omgezet naar het Neder­landse cijfersysteem? Wat betekent een ‘A' behaald in Harvard en wat zegt een ‘27' van de Univer­siteit van Siena? En, hoe verhoudt zich dat tot een ‘B+' uit Indonesië of de ‘labai gerai' uit Litouwen?

Methodes

Na je verblijf in het buitenland moeten je cijfers worden omgezet naar Nederlandse. De examencommissie kan van 3 verschillende methodes gebruik maken om in het buitenland behaalde cijfers om te zetten naar Nederlandse. Deze methodes staan hieronder vermeld in de volgorde waarop zij worden toegepast:

1.    Egracons

De examencommissie kan cijfers vergelijken op basis van frequentietabellen van Ergacons (deze zijn niet inzichtelijk voor studenten). Deze laten zien hoe vaak bepaalde cijfers aan een specifieke universiteit worden toegekend. 

Wanneer de frequentietabellen van desbetreffende partneruniversiteit op de Egracons website niet beschikbaar zijn voor de examencommissie, kan de examencommissie gebruik maken van methode 2>

2.    Frequentie tabel van de partneruniversiteit

Soms zijn frequentietabellen beschikbaar via de partneruniversiteit of worden ze al vermeld op de cijferlijst. In dat geval worden de cijfers op basis van deze frequentietabel omgezet.

Wanneer dit niet het geval is, kan de examencommissie gebruik maken van methode 3>

3.    Conversie van studieresultaten aan de Radboud Universiteit document

Het college van bestuur heeft hiervoor een document laten opstellen: Conversie van Studieresultaten aan de Radboud Universiteit. Dit document (zie download onder aan de pagina) geeft een overzicht van de meeste landen en buitenlandse universiteiten waarmee de Radboud Universiteit samenwerkt en geeft inzicht in de daar gehanteerde cijfersystemen. Het biedt ook een goede leidraad bij de omzetting van in het buitenland behaalde cijfers. Let wel, het gaat om een leidraad, de beslissing met betrekking tot studieresultaten blijft bij de examencommissie.

Resultaten niet 'vertaald' op het diplomasupplement

Cijfersystemen van verschillende landen lopen sterk uiteen en ook binnen landen kunnen ze van universiteit tot universiteit verschillen. Belang­rijk is dat altijd getraceerd moet kunnen worden welk cijfer aan welke universiteit is behaald. Die infor­matie mag niet verloren gaan. Het college van bestuur heeft daarom besloten dat op het diploma­supplement de in het buitenland behaalde resultaten niet rechtstreeks worden ‘vertaald'. Op het diplomasupplement worden de in het buiten­land behaalde resultaten - inclusief vermelding van de universiteit(en) waar deze zijn behaald - integraal weergegeven.

Frequentietabel voor conversie van in Nijmegen behaalde cijfers

De andere vraag is: hoe moeten in Nijmegen behaalde cijfers in het buiten­land worden geïnter­pre­teerd? Voor deze conversie ‘van binnen naar buiten' hebben buitenlandse universiteiten en werkgevers een hulpmiddel nodig. Dat hulpmiddel is een frequentietabel die aangeeft hoe vaak de verschillende cijfers aan de Radboud Universiteit worden gegeven. De frequentietabel wordt opgenomen in elk diplomasupplement. 

Meer over de frequentietabel

Downloads