Richtlijn Veilig naar het Buitenland

Let op: Student Life and International Mobility verstrekt geen beurzen aan studenten die voor studie-uitwisseling of stagereizen naar een bestemming gaan waarvoor code oranje of rood geldt.

Lees de Richtlijn 'Veilig naar het buitenland' (versie 13 augustus 2018) hierna of download het bestand.

Waarom deze richtlijn “Veilig naar het buitenland”

Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de studenten en medewerkers van de universiteit. Zij wil voorkomen dat zij terechtkomen in onveilige situaties in het buitenland. Bovendien loopt de universiteit het risico dat de collectieve verzekering schade niet dekt, als willens en wetens naar een onveilig gebied is gereisd. Daarom heeft het College deze richtlijn 'Veilig naar het buitenland' opgesteld.

Uitgangspunten richtlijn

De richtlijn baseert zich op de reisadviezen van de Nederlandse overheid, zoals op de website gepubliceerd. Deze adviezen zijn betrouwbaar, objectief, actueel en voor betrokkenen wereldwijd toegankelijk. De actuele reisadviezen zijn ook te vinden in de 24/7 BZ Reis app, klik hier voor meer informatie

De Radboud richtlijn kent drie mogelijkheden:

  1. Het is veilig: Er mag naar het betreffende gebied gereisd worden.
  2. Het is onveilig: Er mag niet naar het betreffende gebied gereisd worden.
  3. Het is potentieel onveilig: Er mag alleen naar het betreffende gebied gereisd worden als daarmee een groot belang gemoeid is. Dit ter beoordeling van de decaan van de betreffende faculteit die schriftelijk toestemming dient te verlenen.

Consequenties

Als er naar een land of gebied gereisd mag worden, al dan niet na toestemming van de decaan, dan gelden de reguliere regels rond studiereizen en buitenlandse dienstreizen.

Als er niet naar een land gereisd mag worden en een student of medewerker maakt de reis toch “op eigen risico”, dan doet hij dit als privépersoon en met een privédoelstelling. Een medewerker maakt de reis dan buiten diensttijd, is niet via de universiteit verzekerd en kosten niet kunnen worden gedeclareerd. Bij studenten vervallen beursmogelijkheden en worden studiepunten niet erkend.

Uitzondering

Voor medewerkers van het Centre for International Conflict Analyses and Management (CICAM) geldt een andere richtlijn, die bij het CICAM beschikbaar is.

De richtlijn van Radboud Universiteit

Reisadvies overheid: Geen bijzondere veiligheidsrisico's
Kleurcode: GROEN
Omschrijving advies: In het land of gebied zijn de veiligheidsrisico's vergelijkbaar met wat u in Nederland gewend bent. Let op uzelf en uw eigendommen. Net zoals u dat in Nederland doet. Soms moet u op bepaalde zaken extra letten.
Richtlijn Radboud: U kunt naar het betreffende land reizen.

Reisadvies overheid: Let op: veiligheidsrisico’s
Kleurcode: GEEL
Omschrijving advies: Er zijn in dit land of gebied veiligheidsrisico's die afwijken van wat u in Nederland gewend bent. Bereid u daarop voor en let extra op.
Richtlijn Radboud: U kunt naar het betreffende land reizen, let extra op.

Reisadvies overheid: Alleen noodzakelijke reizen
Kleurcode: ORANJE
Omschrijving advies: Door ernstige veiligheidsrisico's in dit land of gebied kunnen voor reizigers gevaarlijke situaties ontstaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u alleen naar dit gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. Wanneer u besluit toch af te reizen, bereid u dan zeer goed voor.
Richtlijn Radboud: U mag alleen naar het land afreizen als daar een groot belang mee gemoeid is. De decaan van uw faculteit dient schriftelijk akkoord te gaan met uw reis.

Reisadvies overheid: Niet reizen
Kleurcode: ROOD
Omschrijving advies: Door zeer ernstige veiligheidsrisico's kan voor reizigers een levensbedreigende situatie ontstaan. Daarom adviseert het ministerie van
Buitenlandse Zaken om niet naar dit gebied te reizen.
Richtlijn Radboud: U mag niet naar het land reizen.

Calamiteitennummer in geval van calamiteit ter plekke

Het kan gebeuren dat zich onrust voordoet in het land waar u verblijft. Of dat er sprake is van een andere noodsituatie. Bij een internationale calamiteit waarbij Radboud studenten of medewerkers zijn betrokken, ligt intern een draaiboek klaar om snel hulpacties te organiseren. Hiermee kan ook gerichte informatie aan alle betrokkenen worden gegeven. Het draaiboek wordt in werking gesteld door een melding van een internationale calamiteit bij het calamiteitennummer. 
Het calamiteitennummer is + 31 24 3619000.