Informatie per faculteit

Voor een succesvolle start van je studie heeft jouw faculteit alle belangrijke informatie op een rijtje gezet. Kies de faculteit van jouw opleiding en krijg meer specifieke informatie voor het volgen van onderwijs aan jouw faculteit.

Foto van het Grotiusgebouw

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Meer informatie
Elinor Ostrom gebouw

Faculteit der Managementwetenschappen

Meer informatie
Studiecentrum Radboudumc

Faculteit der Medische Wetenschappen

Meer informatie
Huygensgebouw

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Meer informatie
Studenten fietsen en lopen op de campus rondom het Maria Montessorigebouw

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Meer informatie
Erasmusgebouw

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Meer informatie
Laagbouw Erasmus en de Refter

Faculteit der Letteren

Meer informatie
Leraar voor klas met leerlingen

Radboud Docenten Academie

Meer informatie