Verzekeringen voor internationale studenten

Als je in Nederland gaat studeren als internationale student is het van belang dat je de juiste verzekeringen afsluit. Uitzoeken welke verzekering bij jou van toepassing is kan lastig zijn, omdat de eisen voor studenten uit verschillende landen van herkomst verschillen. Het onderstaande formulier helpt je om uit te zoeken welke verzekering voor jou het meest geschikt is tijdens je verblijf in Nederland.

Welke verzekering heb ik nodig?

Heb je een betaalde baan?
Internationale studenten die een betaalde stage hebben waarvoor ze minstens evenveel betaald krijgen als het Nederlandse minimumloon of die een parttime baan hebben, moeten zich inschrijven voor de Nederlandse openbare ziektekostenverzekering.

Meer over de Nederlandse ziektekostenverzekering

Daarnaast is het aan te raden om je aan te melden voor aanvullende verzekeringen, zoals een reisverzekering en/of een aansprakelijkheidsverzekering, zoals AON Start.

Meer over AON Start 

Ben je een EER-burger?
EER staat voor Europese Economische Ruimte. Er zijn 30 EER-landen: de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
Heb je een European Health Insurance Card (EHIC)?

EER-studenten die niet in Nederland werken of die geen betaalde stage hebben met minimaal een minimuminkomen, komen niet in aanmerking voor de Nederlandse openbare ziektekostenverzekering, maar krijgen dekking via de European Health Insurance Card (EHIC).

In de meeste gevallen dekt de EHIC slechts een deel van je ziektekosten en een deel van je verblijfsduur. Het is daarom belangrijk om bij je verzekeringsmaatschappij in je eigen land na te gaan welke elementen niet onder de dekking vallen.

Meer over EHIC

Om zeker te zijn van aanvullende dekking in geval van gezondheid gerelateerde kosten, wordt een aanvullende verzekeringsdekking sterk aangeraden. Naast de basisdekking die EHIC biedt, verzekert het AON Start+ pakket reis en verblijf, evenals enkele extra medische kosten die niet gedekt worden door je normale ziektekostenverzekering (EHIC).

Meer over AON Start+

EER-studenten die niet in Nederland werken of geen betaalde stage hebben met minimaal een minimuminkomen, komen niet in aanmerking voor de Nederlandse openbare ziektekostenverzekering. Dit kan gedeeltelijk worden gedekt door de European Health Insurance Card (EHIC). Als je geen EHIC hebt, controleer dan eerst of je in aanmerking komt om er een aan te vragen.

Meer over EHIC

Als je niet in aanmerking komt voor de EHIC kan een particuliere verzekeraar je dekken. Met het AON Compleet+ pakket heb je niet alleen een basiszorgverzekering, maar ook een reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.    

Meer over AON Complete+

Heeft de Radboud Universiteit je verblijf geregeld?

De Radboud Universiteit regelt automatisch het AON Compleet+ pakket voor alle internationale studenten die een verblijfsvergunning nodig hebben om de volledige studieperiode in Nederland te verblijven en studenten die een beurs of beurs van de Radboud Universiteit ontvangen die een verzekering dekt. Dit pakket dekt je gezondheid, reis en verblijf.

Meer over AON Complete+ 

Please, contact the Student Admissions Visa team in case you have any questions regarding your insurance registration. 

Als je verblijfsvergunning niet door de Radboud Universiteit is geregeld, kun je zelf een particulier verzekeringspakket aanvragen. Met het AON Compleet+ pakket ben je verzekerd tegen ziektekosten, reiskosten en aansprakelijkheid.

Meer over AON Complete+ 

Als je korter dan drie maanden in Nederland verblijft, moet je eerst controleren of je ziektekostenverzekering in je eigen land je tijdelijke verblijf in Nederland dekt.

Neem contact op met het Student Admissions Visa team als je vragen hebt over je verzekering.

Contactinformatie

Student Admissions kan je helpen bij het aanvraagproces en je helpen met praktische zaken rond je verblijf. Voor vragen over visa of de teruggave van je verblijfsvergunning kun je contact opnemen met het visateam van Student Admissions.

Mail: visa@io.ru.nl.       Tel: +312 43 61 23 45

Contactinformatie

Student Admissions kan je helpen bij het aanvraagproces en je helpen met praktische zaken rond je verblijf. Voor vragen over visa of de teruggave van je verblijfsvergunning kun je contact opnemen met het visateam van Student Admissions.

Mail: visa@io.ru.nl.       Tel: +312 43 61 23 45

Contactinformatie

Student Admissions kan je helpen bij het aanvraagproces en je helpen met praktische zaken rond je verblijf. Voor vragen over visa of de teruggave van je verblijfsvergunning kun je contact opnemen met het visateam van Student Admissions.

Mail: visa@io.ru.nl.       Tel: +312 43 61 23 45