ChatGPT in het onderwijs
ChatGPT in het onderwijs

ChatGPT: wat betekent dit voor jou als student?

ChatGPT is een kunstmatige intelligentie, die snelle, goed geformuleerde antwoorden op uiteenlopende soorten vragen biedt. De impact van deze tool op het onderwijs en onderzoek heeft daarom onze aandacht. Deze technologie biedt veel mogelijkheden, maar we kijken ook of er aanpassingen nodig zijn in onze manier van werken om op een verantwoorde manier mee te gaan met deze ontwikkeling.

Omdat de toepassingen van ChatGPT breed zijn, kan het een brede impact hebben binnen de Radboud Universiteit. Het onderwijs krijgt in het bijzonder veel aandacht: denk bijvoorbeeld aan risico's op fraude en plagiaat bij toetsen en opdrachten, maar ook aan mogelijkheden van het gebruik van de chatbot als brainstormpartner voor studenten of als ondersteuning bij het formuleren van een lesplan voor docenten.

Volg de ontwikkelingen

De komende periode worden er concrete adviezen geformuleerd voor het gebruik van ChatGPT in het onderwijs. Hierbij willen we kijken hoe we ChatGPT kunnen gebruiken om leerprocessen te verbeteren, terwijl de eigen verantwoordelijkheid van studenten voor het leren van de lesstof en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden behouden blijft. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom ChatGPT kun je de pagina over ChatGPT raadplegen. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. 

Bekijk de pagina over ChatGPT

Gebruik van ChatGPT

Als je als student besluit om ChatGPT te gebruiken, wees je er dan van bewust dat:

  • Het gebruik van tekst of programmeercode die door ChatGPT is gegenereerd in een toets, valt binnen de definitie van fraude of plagiaat zoals dat in de regeling fraude is vastgelegd. Ook valt ChatGPT binnen de 'niet toegestane hulpmiddelen', zoals deze zijn benoemd in de integriteitscode toetsen op afstand.
  • Alles wat je deelt met ChatGPT wordt opgeslagen. Het advies is om geen gevoelige informatie te delen.
  • Het gebruik van ChatGPT nu nog gratis is, maar het dat niet blijft.
  • De servers waarop ChatGPT draait, enorm veel energie verbruiken (een gemiddeld antwoord kost een paar cent aan stroom).
  • De gegeven antwoorden niet altijd correct zijn en ChatGPT niet refereert naar de gebruikte bronnen. Je kunt deze dus niet controleren.
  • ChatGPT op dit moment getraind is op bronnen tot en met (eind) 2021 en geen antwoord kan geven op vragen naar recente gebeurtenissen, artikelen of inzichten.

Ook interessant