Nieuwe website
Nieuwe website

Een nieuwe omgeving voor STIP en Studiegidsinformatie

Om succesvol te studeren hebben studenten veel informatie nodig. Deze is momenteel te vinden op facultaire STIP pagina's of in cohortspecifieke Studiegidsen in de oude websiteomgeving, Iprox. Omdat Iprox wordt uitgefaseerd gaat het STIP en Studiegidsenproject aan de slag met de migratie van deze informatie naar een nieuwe omgeving.

Waar gaat de STIP en Studiegidsinformatie naar toe?

In overeenstemming met alle relevante stakeholders is besloten dat niet-cohortspecifieke informatie verhuist naar de nieuwe websiteomgeving (Drupal), benaderbaar vanuit één centrale locatie: ru.nl/studenten. Alle cohortspecifieke informatie uit de Studiegidsen verhuist naar Osiris.

Wat betekent dit voor studenten?

Het doel van dit project is het klantvriendelijk en toekomstbestendig aanbieden van informatie voor studenten. In de nieuwe situatie wordt informatie voor alle studenten op dezelfde manier aangeboden en verschilt dit niet meer per faculteit. Inhoudelijk blijft er wel ruimte voor facultaire verschillen. 

Informatie die voor alle studenten van de universiteit relevant is komt op ru.nl/studenten, en informatie die specifiek geldt voor een opleiding(sjaarlaag) - zogenaamde cohortspecifieke informatie – verhuist naar Osiris. Dit komt de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie ten goede.

De herstructurering van de online informatie heeft geen invloed op de fysieke facultaire STIP-balies. Deze zullen blijven bestaan.

Wat betekent dit voor medewerkers?

De herstructurering van informatie vraagt ook om een andere manier van informatiebeheer. Medewerkers die dit aangaat zullen hierover worden geïnformeerd via de lijn. 

Aanpak met Taskforces

Het migreren van zowel de niet cohortspecifieke informatie naar Drupal als de cohortspecifieke studiegidsinformatie naar Osiris is een tijdrovend proces. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn er naast het projectteam twee taskforces ingericht. Één taskforce voor Drupal, en een voor Osiris. Deze gaan parallel aan elkaar aan de slag met het migratieproces. In deze teams zitten vooral medewerkers van (facultaire) communicatieafdelingen en Osiris Key-Users. Naast deze groep zal er ook een beroep worden gedaan op collega's van verschillende afdelingen om te kunnen waarborgen dat informatie correct en tijdig wordt overgezet.

Wil je meer weten over het project, of  op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen dit project? Bekijk dan de projectpagina.

Bekijk de projectpagina