Student in de UB
Student in de UB

Financiële ondersteuning bij studievertraging

Als je door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt, kun je mogelijk een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit het Profileringsfonds. Je komt in aanmerking voor financiële ondersteuning als je studievertraging hebt door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, een functiebeperking, mantelzorg of overmacht. Meld je studievertraging zo snel mogelijk (binnen 3 maanden) bij je studieadviseur. Dit is ook belangrijk voor eventuele uitzonderingen op het bindend studieadvies. Ook als je verwacht binnenkort mogelijk studievertraging op te lopen, kun je dit melden. Je vindt jouw studieadviseur via het Studenten Informatiepunt van je faculteit.

De Radboud Universiteit biedt meer begeleiding en ondersteuning aan studenten.

Lees meer over studentbegeleiding