Studenten in het gras voor het Huygensgebouw
Studenten in het gras voor het Huygensgebouw

Gezocht: Studentassessor FNWI

Het bestuur van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica zoekt voor het collegejaar 2023-2024 een nieuwe assessor. Vind je besturen leuk, heb je ideeën over hoe dingen op onze faculteit beter geregeld kunnen worden voor studenten, heb je een proactieve houding en heb je altijd al willen leren hoe een universiteit op bestuurlijk niveau in elkaar zit? Word dan assessor!

Ben je geïnteresseerd in de functie of wil je meer informatie? Neem contact op met Jacqueline Hulst, secretaris Faculteitsbestuur.

Het takenpakket van de assessor:

De Studentassessor heeft een adviserende functie binnen het faculteitsbestuur, die de studenten van onze faculteit vertegenwoordigt. Daarnaast onderhoudt de Studentassessor contacten met alle andere organen binnen de faculteit die met studenten te maken hebben en houdt hen betrokken en op de hoogte. Elke faculteit heeft een Studentassessor.

De belangrijkste taak van een Studentassessor is het verkrijgen van informatie over de mening van de studenten. Hierdoor kan de Studentassessor namens hen advies geven bij het maken van beleid, en kan eventuele problemen en verbeterpunten signaleren. De Studentassessor legt deze punten voor aan de betreffende afdelingen of personen, of lost ze zelf op.

Vergadering Faculteitsbestuur

De Studentassessor woont elke week de vergadering van het Faculteitsbestuur bij, waarin actuele zaken betreffende de faculteit, het onderwijs, het onderzoek en het personeel worden besproken. Ook wordt tijdens deze vergaderingen het algemene en strategische beleid van de faculteit gemaakt en besproken.

Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV)

Elke zes weken vindt de FGV-vergadering plaats tussen het faculteitsbestuur, de medezeggenschapsraad en de facultaire studentenraad. De Studentassessor neemt als vertegenwoordiger van het Faculteitsbestuur deel aan deze vergaderingen. In de vergadering wordt het algemeen en strategisch beleid van de faculteit besproken. Een FGV bestaat altijd uit twee delen, een vertrouwelijk en een openbaar deel. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen als toehoorder, als je daar interesse in hebt kun je een mail sturen naar de Facultaire Studentenraad. De stukken, zoals agenda en notulen, van het openbare deel zijn voor iedereen terug te vinden op het Radboud Intranet (momenteel alleen in het Nederlands beschikbaar). De Studentassessor heeft geen actieve rol tijdens de FGV. 

Wekelijkse vergadering FSR

De Studentassessor onderhoudt nauw contact met de Facultaire Studentenraad (FSR) en is aanwezig bij hun wekelijkse vergaderingen. Hier geeft de Studentassessor updates over zaken die spelen rondom de faculteit en geeft advies over de initiatieven van de FSR. De studentassessor helpt de FSR bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste contactpersoon voor klachten en suggesties die zij hebben. Hoewel de Student Assessor een adviserende functie heeft in de vergaderingen van de FSR, wordt de Student Assessor beschouwd als een volwaardig lid van de vergadering. Naast het bijwonen van de wekelijkse vergaderingen, neemt de Studentassessor ook deel aan de FSR Document Drinks, waarin zij de achtergrond van hun visie en de voortgang van hun initiatieven toelichten.

College van Assessoren

Wekelijks vergadert de Studentassessor met alle Studentassessoren van de andere faculteiten. Zij wisselen ervaringen uit en bespreken punten die zowel de afzonderlijke faculteiten als de hele universiteit aangaan. Deze bijeenkomst is een goede plaats om ervaringen uit te wisselen en het beleid van de verschillende faculteiten te vergelijken.

Rector Vergaderingen

Traditiegetrouw hebben de studentassessoren elke zes weken een informeel overleg met de Rector Magnificus, het hoofd Studentenzaken en een lid van Onderwijszaken. Tijdens deze bijeenkomsten worden universiteitsbrede onderwerpen besproken en kunnen de assessoren al hun zorgen kwijt.

Onderwijs Vergadering

Elke twee weken ontmoet de studentassessor het hoofd van het Onderwijscentrum, de beleidsmaker en de commissaris Onderwijszaken van de FSR in de Onderwijs vergadering. Tijdens deze vergadering worden alle zaken die het Onderwijscentrum bezighouden en de onderwijsinitiatieven waar de FSR aan werkt, besproken. Deze vergadering kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het Onderwijscentrum te informeren over problemen met roosters, examens en onderwijsbeleid.

Breed Overleg (BO)

Het Breed Overleg is een vergadering tussen alle studentenvertegenwoordigers van de Faculteit der Natuurwetenschappen onder voorzitterschap van de Facultaire Studentenraad, die elke zes weken plaatsvindt. Het Breed Overleg wordt bijgewoond door de Facultaire Studentenraad, de Opleidingscommissies, de Instituut Assessoren, de studentleden van de Onderwijsbeleid Commissie, een vertegenwoordiger van de Universitaire Studentenraad en de Studentassessor. Tijdens deze vergadering worden faculteitsbrede onderwerpen besproken en worden de Opleidingscommissies geïnformeerd over zaken die spelen binnen de faculteit.

Onderwijsbeleid Commissie (OBC)

De OBC wordt gevormd door de vice-decaan van onderwijs, het hoofd van het onderwijscentrum, de beleidsmakers, alle onderwijsdirecteuren, de Student Assessor en twee OBC-studentleden. Elke maand bespreken en bepalen zij het beleid met betrekking tot het onderwijs voor alle instituten. De drie studentleden vertegenwoordigen alle studenten tijdens deze vergadering. Daarnaast is er vóór elke OBC-vergadering een vergadering met de studentassessor, de vicedecaan van onderwijs, het hoofd van het onderwijscentrum en de beleidsmakers. Tijdens deze vergadering worden de agendapunten van de OBC besproken.

Voorvergadering Commissie Onderwijsbeleid

Vóór de vergaderingen van de OBC vergadert de Student Assessor met de twee OBC-studenten en bespreekt de agenda van de OBC-vergadering. Het doel van deze vergadering is om een advies te vormen dat de studenten vertegenwoordigt en om de zorgen van de studenten aan te pakken. Voorts wordt een agenda voor het College van Instituut Assessoren (zie hieronder) vastgesteld.

College van Instituutassessoren

Voorafgaand aan elke maandelijkse EPC-vergadering komen de EPC-studenten bijeen met de Instituut Assessoren, een vertegenwoordiger van de Facultaire Studentenraad en de Student Assessor, die tevens de voorzitter van de vergadering is. Ze bespreken de onderwerpen van de komende EPC-vergadering die relevant zijn voor alle instituten, bijvoorbeeld het nieuwe Bring your Own Device-beleid. Het belangrijkste doel van de vergadering is zowel om te brainstormen en input te krijgen over de onderwerpen, als om de Instituut Assessoren te informeren over recente ontwikkelingen. Daarnaast krijgen de Studentassessor en de vertegenwoordiger van het FSC een overzicht van faculteitsbrede problemen.

Contactinformatie

Wil je meer informatie over de vacature voor Studentassessor, of wil je solliciteren? jacqueline.hulst [at] ru.nl (Neem dan contact op met Jacqueline Hulst), secretaris faculteitsbestuur FNWI.