Studenten werken laptop
Studenten werken laptop

Maatje gezocht

We zijn op zoek naar studenten die een medestudent met een beperking willen begeleiden bij (de organisatie van) de studie en het leven daaromheen. Als maatje help je je medestudent bijvoorbeeld bij het plannen van studie-activiteiten, het aanbrengen van structuur in een studiedag of het communiceren met docenten. Als maatje ben je minimaal één studiejaar beschikbaar en krijg je trainingen, doe je interessante (werk)ervaring op, en word je beloond met een certificaat.

Wie ga je begeleiden?

Als maatje begeleid je studenten die vanwege een beperking moeite hebben hun studieactiviteiten en leven daaromheen effectief aan te pakken en te organiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om studenten met een psychiatrische/psychologische diagnose (o.a. studenten met depressieve klachten, ADHD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen) of een lichamelijke beperking/chronische ziekte.

Waarbij begeleid je?

Studenten met een beperking die net gaan studeren, komen verschillende hindernissen tegen. Als maatje kun je helpen bij:

  • structuur aanbrengen in de dag
  • plannen/organiseren van studie- en andere activiteiten
  • inzicht krijgen in de werkwijze op de universiteit
  • samenwerken met medestudenten en effectief communiceren met docenten
  • nieuw sociaal netwerk opbouwen
  • eigen huishouden regelen.

Ook studenten die al langer studeren of die na een onderbreking hun studie weer oppakken kunnen behoefte hebben aan een maatje.

Samen geven jullie het maatjescontact vorm, op basis van de hulpvraag van de student. Af en toe hebben jullie overleg met een studieadviseur en/of studentendecaan. Als je student met problemen kampt waar jij niet bij kunt begeleiden, dan help je bij het zoeken naar andere oplossingen.

Aanmelden

De vervolgprocedure is als volgt: als je interesse hebt om maatje te worden, vul je onderstaande vragenlijst in. Daarna neemt een studentenpsycholoog contact met je op voor een kennismakingsgesprek waarin je samen bekijkt of het traject iets voor je is. Op basis van dit gesprek word je gekoppeld aan één of twee studenten voor minimaal 1 studiejaar. Tijdens dit jaar krijg je regelmatig ondersteuning, begeleiding of scholing.

Naar de vragenlijst