Studentenonderscheiding
Studentenonderscheiding

Studentonderscheiding voor Maarten Manten

​​​​​​​De Studentonderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan studenten die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de academische gemeenschap. Dit jaar gaat de studentonderscheiding naar Maarten Manten. Hij ontvangt de onderscheiding tijdens de viering van de 99e Dies Natalis op 20 oktober 2022.

Maarten is student Geneeskunde en zet zich op verschillende manieren in om duurzaamheid en de zorg voor het klimaat te integreren in het geneeskundeonderwijs en de gezondheidszorg. Dit doet hij via zijn functie als studentlid binnen het Radboud GreenTeam Onderwijs, dat bestaat uit een aantal zorg- en klimaatprofessionals en experts van het Radboudumc en de Radboud Universiteit, en als lid van de klimaatgroep Act4Health van IFMSA-NL (International Federation of Medical Students' Associations - The Netherlands).

Hij heeft afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het keuzevak Planetary Health. Dit vak wordt vanaf het studiejaar 2022-2023 aangeboden aan studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde.

Vanuit de werkgroep Act4Health van IFMSA-NL zet hij zich in om de zorg in Nederland meer te verduurzamen. Hier heeft hij in contact met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijgedragen aan de integratie van de aandacht voor klimaatverandering in het medisch onderwijs en de ontwikkeling van de handleiding Handvatten Planetary Health in het Medisch Onderwijs.

Zijn voortrekkersrol in het thema duurzaamheid valt op, evenals zijn gemotiveerde en positieve houding. Daarmee blijft hij zowel medestudenten als medewerkers van de Radboud Universiteit en het RadboudUMC inspireren.

Over de Radboud studentonderscheiding

Jaarlijks kent het college van bestuur aan een of twee studenten of studentencollectieven de Radboud Studentonderscheiding toe. De prijs wordt uitgereikt aan studenten “die zich, anders dan door studieprestaties, op een zeer bijzondere wijze en ten faveure van de Radboud Universiteit onderscheiden door een opmerkelijk verdienstelijk profileren in bestuurlijke activiteiten; dan wel door het vervullen van een voortrekkersrol bij het formuleren van of het gestalte geven aan het beleid ten aanzien van studenten; dan wel door het vervullen van een zeer bijzondere rol in het kader van studentenverenigingen, in het belang van groepen van studenten.” De winnaar van de studentonderscheiding ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van € 500.

Contactinformatie

Bekijk alle informatie over de Dies Natalis op ru.nl/diesnatalis. Heb je een vraag?

info [at] ru.nl (Neem contact op)

Thema
Actualiteiten