Een paar boeken opgestapeld
Een paar boeken opgestapeld

Uitslagen onderwijsevaluatie Radboud Docenten Academie februari 2023

Het is alweer even geleden, maar begin februari heeft de evaluatie van het eerste semester plaatsgevonden. Via evalytics zijn jullie bevraagd over de verschillende onderdelen van de opleiding. Graag delen we met jullie de uitslagen.

Sterke punten

Over het algemeen zien we tevreden studenten. Heel fijn! De Radboud Docenten Academie krijgt een 7,4 van jullie. De gehele opleiding en in het bijzonder het werkplekleren worden erg gewaardeerd. Ook de opleiders zijn zeer positief beoordeeld. Jullie vinden ze toegankelijk en ze staan open voor vragen en feedback.

De vakken Persoonlijk Leiderschap van de Docent, Vakdidactiek en Algemene didactiek krijgen mooie cijfers. Hier leren jullie veel en jullie zien duidelijk het nut van deze vakken. PLD wordt daarnaast nog geprezen om het nut voor de praktijk. Bij Algemene didactiek worden nog wel opmerkingen gemaakt over de timing van de onderwerpen. Deze kan beter afgestemd worden op de praktijk.

Verbeterpunten

Jullie zijn gematigd positief over de tentamens, al lopen de meningen wel wat uit elkaar. Vooral de tentamens Lessenreeks en ZEV1 worden onduidelijk gevonden. Ook vinden jullie het ver van de praktijk staan.

Wat betreft de studielast, deze vinden jullie over het algemeen hoog. Er worden met name veel uren in het werkplekleren gestoken. Dit doen jullie graag, maar het zorgt wel voor een hogere werkdruk. Als tip wordt onder andere meegegeven om de verdeling van deadlines onder de loep te nemen. Er zijn piekmomenten en momenten waarop het veel rustiger is.

Kortom

Terugkijkend zien we een evaluatie met een positieve punten, maar zeker ook een aantal verbeterpunten. Met name timing komt in verschillende vormen terug; de timing van de onderwerpen, en de timing van deadlines. Ook de kritiek op de tentamens is duidelijk. Zoals jullie weten start vanaf volgend collegejaar het nieuwe curriculum. Deze punten zijn daarin absoluut meegenomen.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie