Student lerarenopleiding voor de klas op middelbare school
Student lerarenopleiding voor de klas op middelbare school

Uitslagen van de stage evaluatie Radboud Docenten Academie februari 2023

Een half jaar geleden is niet alleen het onderwijs van de Radboud Docenten Academie geëvalueerd, maar hebben jullie ook de stage enquête ingevuld. Graag delen we met jullie ook de uitkomsten van deze enquête. Het is fijn om te zien dat het algemene beeld positief is. Veel hoge scores: tevreden studenten dus! Jullie geven je stage overall een 7,9.

Sterke punten

De vragen in de enquête focussen zich op twee perspectieven, namelijk de begeleiding vanuit de stageschool en de begeleiding vanuit het instituut. Over beide perspectieven zijn jullie tevreden. De begeleiders van de stagescholen worden omschreven als toegankelijk, goede feedback gevers en ze staan open voor vragen. Dit geldt niet alleen voor jullie directe begeleiders, maar eveneens voor het gehele team waarbinnen jullie stage lopen. Daarnaast noemen jullie nog de goede communicatie en de experimenteerruimte als sterke punten.

Ook de begeleiding vanuit het instituut ervaren jullie als positief. De instituutsopleiders zijn benaderbaar en meedenkend.

Verbeterpunten

Zijn er dan helemaal geen verbeterpunten? Ja, zeker wel. Het merendeel van jullie geeft aan geen of onvoldoende toegang tot (ICT) faciliteiten te hebben gehad. Of het duurde te lang voordat adequate toegang geregeld werd. Daarnaast vinden jullie de koppeling tussen theorie en praktijk en instituut en stage niet altijd duidelijk. Het is niet dat het niet zichtbaar is, maar een en ander kan beter op elkaar afgestemd worden. Tijdens het instituutsonderwijs worden bijvoorbeeld zaken behandeld die in de stage al aan bod zijn geweest.

Kortom

Terugkijkend zien we mooie uitslagen en tevreden studenten. Uiteraard met de kanttekening dat ook bij de stage zaken verbeterd kunnen worden. De uitslagen van deze evaluatie worden gedeeld met zowel de RDA als de stagescholen, zodat op alle fronten jullie punten opgepakt worden. Fijn dat jullie je stem hebben laten horen en zo mee bouwen aan een steeds betere opleiding.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie