Een groepsfoto van de Universitaire Studentenraad van het collegejaar 2022/2023.
Een groepsfoto van de Universitaire Studentenraad van het collegejaar 2022/2023.

USR Column september

Deze maand is de column van de Universitaire Studentenraad geschreven door Isa Witteveen en Ishani Udas, studentenleden van de USR. Zij dragen deze maand het stokje over aan het nieuwe bestuur en blikken terug op het afgelopen jaar.

Op 1 september begint het nieuwe bestuur van de USR aan hun jaar. Als we terugdenken aan hoe wij onze start hebben ervaren, is het eerste wat in ons opkomt dat we erg in de war waren. Velen van ons hadden al ervaring met bestuursjaren en medezeggenschap op andere plekken binnen de universiteit, maar het was anders om lid te zijn van de USR. Een bestuursjaar bij de USR draait om beleidsvorming en dat werkt heel anders dan hoe verenigingen of facultaire en opleidingsspecifieke medezeggenschapsorganen functioneren. Bovendien waren we een diverse groep met veel verschillende standpunten en werkwijzen. De formele vergaderingen en het proberen om alles in een groter geheel te laten passen gingen gepaard met een aantal uitdagingen. Wat volgde waren prettige discussies waarin we probeerden te kijken naar alle perspectieven waarmee in deze situaties rekening moest worden gehouden.

Isa: 'Persoonlijk merkte ik dat ik vooral in het begin terugviel in mijn oude gewoontes om problemen aan te pakken alsof het projecten waren. Dit gaf ons veel extra werk, maar voelde ook belonend, omdat de resultaten beter merkbaar waren. Ik denk dat ik het meest gegroeid ben in het niet alles zelf proberen te doen, maar ook in het contact opnemen met beleidsmedewerkers en het schrijven van brieven naar het college van bestuur.'

Ishani: 'Ik heb het gevoel dat ik veel ben gegroeid in het hebben van meer vertrouwen in mijn mening en het aanpassen van verschillende strategieën die bij de situatie passen. De taalbarrière was soms frustrerend, maar over het algemeen leidde het er niet alleen toe dat ik de Nederlandse taal beter begreep, maar ook dat ik leerde geduldig te zijn en het prima vond om te vertrouwen op mijn collega's.'

Een foto van USR-leden Isa Witteveen en Ishani Udas.

Het was moeilijk om gedurende het jaar constant gemotiveerd te blijven. Er waren momenten dat we allemaal last hadden van een dip in ons doorzettingsvermogen om dingen te doen voor de USR, en dat maakte sommige uitdagingen nog moeilijker om aan te gaan. We hebben geleerd dat het oké is om op elkaar te leunen, misschien zelfs juist tijdens dat soort momenten, want we zijn er als collectief sterker uitgekomen.

Iedereen in de USR bewandeld altijd hun eigen pad, and dat is misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van je bestuursjaar. Door te focussen op je persoonlijke ontwikkeling and te reflecteren op wat je doet gedurende het jaar wordt je een beter lid van de USR, maar nog meer een betere student en binnenkort werkende volwassene. We willen iedereen die dit jaar met ons heeft samengewerkt bedanken voor alle kennis en persoonlijke ervaringen die ze met ons hebben gedeeld. We wensen het komende bestuur heel veel succes en we kijken uit naar hun persoonlijke groei en prestaties. Wij kunnen nu trots onze vleugels uitslaan met meer vaardigheden, kennis en ervaringen dan aan het begin van ons jaar.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Universitaire Studentenraad