twee handen die naar elkaar toe bewegen
twee handen die naar elkaar toe bewegen

Word buddy voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond

Vanuit Radboud Welcomes Newcomers is een nieuw project opgezet voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. Met dit initiatief worden barrières die deze vrouwen ondervinden bij het volgen van hoger onderwijs of het betreden van de arbeidsmarkt in Nederland onder de loep genomen en aangepakt. Tijdens een periode van vijf maanden volgen de deelnemers lessen Nederlands en Engels, krijgen ze verschillende trainingen en workshops en dragen ze bij aan lopend onderzoek.

Word een buddy

Om deze vrouwen te helpen bij een soepele overgang naar het leven als student en de Nederlandse samenleving, zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die buddy willen worden. Als buddy speel je een belangrijke rol in het welkom heten en ondersteunen van deze studenten. Je bent een betrouwbaar aanspreekpunt wanneer er vragen zijn en je neemt actief deel aan sociale activiteiten die vanuit het project worden georganiseerd.

We vragen de buddy's om minstens één keer in de twee weken met hun student af te spreken en hen te begeleiden bij praktische zaken zoals het vinden van de weg op de campus, het oefenen van taal en andere persoonlijke interessegebieden. Als coördinatoren zetten wij ons in voor een sterke band tussen buddy's en studenten door middel van leuke sociale evenementen.

Geef je op

Door je op te geven als buddy maak je deel uit van een project met een grote sociale impact, waarbij je bijzondere ervaringen opdoet en de kans krijgt om betekenisvolle contacten te leggen. Interesse om een verschil te maken? Neem dan contact met ons op via radboudwelcomesnewcomers [at] ru.nl, stel jezelf voor en deel je motivatie om een buddy te worden. 

Contactinformatie

Wil je je opgeven als buddy, of heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met radboudwelcomesnewcomers [at] ru.nl