Begeleiders

Op deze pagina vind je een overzicht van alle begeleiders waar je bij kunt aankloppen voor hulp en extra ondersteuning. Lees meer over onze social workers, studentendecanen, studentenpsychologen, studieadviseurs, studietrainers, vertrouwenspersonen, en de studiekeuze- en loopbaanadviseurs.

Foto van een hand met de Infopgraphic van studentbegeleiding

We staan voor je klaar

Bekijk de infographic voor een overzicht van alle studentbegeleiding die we bieden. Check bij wie je terecht kunt met vragen over studeren, (geestelijke) gezondheid en/of persoonlijke omstandigheden, je toekomst en praktische en/of regelzaken. Hieronder vind je meer informatie over specifieke begeleiders.

Bekijk de infographic 

 

 • Career officer

  Als je twijfelt over wat je na je studie wilt doen en/of wilt weten hoe je daar nu al aan kunt werken, kun je kosteloos advies krijgen van je facultaire career officer(s).

 • Ombudsfunctionaris studenten

  De Ombudsfunctionaris voor studenten is een door het college van bestuur benoemde onafhankelijke, gezaghebbende en onpartijdige functionaris.

 • Social worker

  Als internationale student krijg je misschien te maken met uitdagingen of problemen om je aan te passen in een nieuwe omgeving. Onze social workers kunnen jou hier bij helpen.

 • Studentendecaan

  Studentendecanen kunnen je helpen met vragen of problemen rond wet- en regelgeving, financiële ondersteuning en persoonlijke omstandigheden.

 • Studentenpastores

  Je kunt bij de pastores terecht voor een vertrouwelijk persoonlijk gesprek over thema's die je misschien niet met je ouders, vrienden en docenten wilt of kunt bespreken. Wellicht kan een luisterend oor van iemand buiten je eigen kring helpen.

 • Studentenpsycholoog

  Als je psychologische vragen of klachten hebt die invloed hebben op je studie aan de Radboud Universiteit, kun je begeleiding krijgen van een studentenpsycholoog.

 • Studieadviseur

  Elke opleiding heeft een studieadviseur die voorlichting geeft over het studieprogramma en studenten adviseert bij het maken van keuzes tijdens de studie.

 • Studiekeuze- en loopbaanbegeleider

  Studiekeuze- en loopbaanbegeleiders begeleiden je wanneer je twijfelt over je studiekeuze of toekomstige loopbaan. Ze bieden ook begeleiding wanneer je door jouw persoonlijke omstandigheden wat extra ondersteuning nodig hebt.

 • Studietrainer

  Als het studeren niet goed lukt, kun je gratis begeleiding krijgen van een studietrainer.

 • Vertrouwenspersoon Studenten

  Studenten die zich niet veilig voelen in hun studie, stage of coschappen, te maken hebben met een conflict, last hebben van ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon.