Noodfonds

Studenten van de Radboud Universiteit die met acute financiële problemen zitten, kunnen een beroep doen op het Noodfonds. Vanuit dit fonds worden leningen verstrekt om de acute aard van de financiële problematiek het hoofd te bieden. De problemen zijn daarnaast incidenteel, onvoorzien en oplosbaar. Bijvoorbeeld voor onvoorziene hoge tandartskosten.

Ook is het mogelijk een gift aan te vragen in verband met een studiebeperking. Bijvoorbeeld ter vergoeding van een noodzakelijk dyslexieonderzoek.

Een aanvraag doen

Studenten die een beroep willen doen op het noodfonds kunnen een aanvraag indienen via één van de studentendecanen. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de medewerkers van de Centrale Studentenbalie (024 3612345). Zij kunnen ervoor zorgen dat een studentendecaan contact met jou opneemt. 

Afspraak maken studentendecanen

Downloads