Klachten, bezwaar en beroep

Heb je een klacht of ben je het ergens niet mee eens? Hier kun je terecht.

 • Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

  Als je het oneens bent met een beslissing van een examencommissie of examinator kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens.

 • Centraal Klachtenloket

  Via het Centraal Klachtenloket kun je een klacht indienen, of bezwaar of beroep aantekenen tegen een aan jou gerichte beslissing.

 • Een klacht indienen

  Ben je weleens onbehoorlijk behandeld door een docent of universitair medewerker? Of ben je ontevreden over de kwaliteit van voorzieningen op de campus? Dan kun je een klacht indienen of een suggestie insturen.

 • Extern beroep bij de Raad van State

  Als je bezwaar- of beroepschrift is afgehandeld en je het oneens bent met de uitkomst, kun je in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Jaarverslagen rechtsbescherming studenten

  In de lijst vind je de jaarverslagen over de rechtsbescherming van studenten vanaf 2017. Hierin staan de ingediende klachten en bezwaar- en beroepschriften en de uitkomsten.