Centraal Klachtenloket

Via het Centraal Klachtenloket kun je een klacht indienen, of bezwaar of beroep aantekenen tegen een aan jou gerichte beslissing. Een klacht gaat bijvoorbeeld over iets waar je ontevreden over bent binnen je faculteit of opleiding. Een beslissing houdt bijvoorbeeld in dat een aanvraag voor een extra herkansing of een aanmelding voor een opleiding is afgewezen.

Hoe

Gebruik het formulier onderaan de pagina voor je melding. Kijk in het geval van een klacht eerst of je gebruik kunt maken van één van de specifieke klachtenformulieren. Lees ook voordat je bezwaar of beroep aantekent meer over wat de bezwaarprocedure of de beroepsprocedure inhoudt. 

Procedure Klachtenloket

  1. Je ontvangt direct een automatische bevestiging per e-mail. Mocht je deze bevestiging niet ontvangen, dan is de melding niet aangekomen bij het loket. Dien in dit geval je klacht, bezwaar of beroep opnieuw in, of stuur een e-mail naar klachtenloket [at] bjz.ru.nl ().
  2. Binnen één werkdag na ontvangst van de melding wordt de melding naar de desbetreffende behandelaar gestuurd. Voor een klacht is dat bijvoorbeeld de directeur van een dienst of faculteit. Bezwaren worden doorgestuurd naar het College van Bestuur en beroepen naar het College van Beroep voor de Examens.
  3. Van de betreffende behandelaar ontvang je uiteindelijk een beslissing op je bezwaar of beroep dan wel een terugkoppeling over je klacht.

Let op: je kunt een klachtenformulier niet anoniem indienen. Voor een goede behandeling is hoor en wederhoor noodzakelijk.

De regels omtrent de klachtenprocedure bij het Centraal Klachtenloket zijn te vinden in de Regeling Klachtenloket.

Formulier Centraal Klachtenloket

* Verplicht veld

Kies wat voor jou van toepassing is
Vermeld hierbij de plaats en het tijdstip van het voorval. Klaag je over een persoon? Geef dan ook, indien bekend, de naam en/of functie van degene over wie je klaagt door.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Radboud Universiteit respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en onze privacyverklaring. De persoonsgegevens die je ten behoeve van jouw klacht, bezwaar of beroep met ons deelt, worden alleen gebruikt in dat kader en alleen gedeeld met de bij de behandeling van jouw klacht, bezwaar of beroep betrokken personen.
Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens