Een klacht indienen

Klacht

Als je als student onbehoorlijk bent behandeld door een docent of universitair medewerker, kun je een klacht indienen bij het Loket Rechtsbescherming Studenten. Klachten dienen te gaan over een voorval, handeling of iemands gedrag. Deze kunnen dus niet tegen een algemene regeling zijn gericht. Als je er samen niet uitkomt of als je degene waarover de klacht gaat niet (zelf) wilt aanspreken, kun je hiervoor terecht bij het Loket Rechtsbescherming Studenten. In paragraaf 3.4 en bijlage 6 van het Bestuurs- en beheersreglement is beschreven hoe, vanaf 1 januari 2024, klachten van studenten worden behandeld.

Loket Rechtsbescherming Studenten

Klachten over ongewenst gedrag

Gaat de klacht over ongewenst gedrag (discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld)? Je kunt hiervoor terecht bij de vertrouwenspersonen van de Radboud Universiteit. Zij kunnen je informeren, adviseren en ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.

Vertrouwenspersoon studenten

Vertrouwenspersoon medewerkers