Een klacht indienen

Als je onbehoorlijk bent behandeld door een docent of universitair medewerker, ontevreden bent over de kwaliteit van voorzieningen op de campus, of een suggestie hebt, kun je een klacht indienen. Klachten dienen te gaan over een voorval, handeling of iemands gedrag. Deze kunnen dus niet tegen een algemene regeling zijn gericht.

Informatie en advies

Voordat je een klacht indient kun je, als je daar behoefte aan hebt, voor informatie en advies altijd terecht bij de studentendecaan. De studentendecaan heeft een onafhankelijke positie.

Hoe

Als je klacht over een specifiek onderdeel van de universiteit gaat, kun je dit het beste rechtstreeks bij die afdeling melden. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende klachtenformulieren en meldpunten. Met algemene klachten over gedragingen, bezwaar en beroep, kun je terecht bij het Centraal Klachtenloket.

Waar

Betreft je klacht ongewenst gedrag zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld? Meldt dit dan bij een vertrouwenspersoon. Zij kunnen jou ondersteunen bij het indienen van een eventuele klacht bij de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.

Heb je een vraag, klacht of suggestie voor één van de onderstaande diensten van de Radboud Universiteit? Dien dan een klacht in via het online formulier:

De universiteitsbibliotheek

Het ICT Servicecentrum

Het Radboud Sportcentrum

Heb je een klacht over een storing of defect in één van de gebouwen op de campus, bijvoorbeeld over het sanitair of de verlichting? Meld je klacht dan bij het Universitair Vastgoed Bedrijf:
Universitair Vastgoed Bedrijf 

Heb je een klacht of compliment over voorzieningen zoals het restaurant, maaltijden of koffiefaciliteiten? Meld je klacht dan bij het Facilitair Bedrijf:

Facilitair Bedrijf

Heb je ergens anders een klacht over, of blijft je klacht onbeantwoord? Dan kun je een klacht indienen via het Centraal Klachtenloket. Hier kun je ook terecht als je bezwaar maakt bij het college van bestuur of in beroep gaat bij het College van beroep voor de Examens.