Extern beroep bij de Raad van State

Is je bezwaar- of beroepschrift afgehandeld en ben je het niet eens met de uitkomst? Dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoe dat moet, lees je op de website van de Raad van State. De beroepstermijn is zes weken. 

Voorheen gebeurde dit bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Het CBHO is per 1 januari 2023 opgeheven. 

Website Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Kosten

Let op: Aan het indienen van een beroep zijn griffiekosten verbonden. De hoogte van het griffierecht wordt jaarlijks aangepast. Kijk voor het actuele bedrag op de website van de Raad van State. Hier vind je ook de procesregels en meer informatie. 

Voorwaarden voor extern beroep 

Je kunt pas bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan wanneer je de bezwaarprocedure bij het college van bestuur van de Radboud Universiteit of de beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens helemaal hebt doorlopen.