Jaarverslagen rechtsbescherming studenten

Hieronder vind je de jaarverslagen over de rechtsbescherming van studenten van de Radboud Universiteit vanaf 2017. De verslagen hebben betrekking op de klachten en bezwaar- en beroepschriften die in dat jaar (1 januari tot en met 31 december) zijn ontvangen.

Jaarverslag rechtsbescherming studenten 2022

Jaarverslag rechtsbescherming studenten 2021

Jaarverslag rechtsbescherming studenten 2020

Jaarverslag rechtsbescherming studenten 2019

Jaarverslag rechtsbescherming studenten 2018

Jaarverslag rechtsbescherming studenten 2017