Loket Rechtsbescherming Studenten

Het Centraal Klachtenloket heet vanaf 1 januari 2024 het Loket Rechtsbescherming studenten.

Via het Loket Rechtsbescherming Studenten kun je een klacht indienen, of bezwaar of beroep aantekenen tegen een aan jou gerichte beslissing. Een klacht gaat bijvoorbeeld over iets waar je ontevreden over bent binnen je faculteit of opleiding. Een beslissing houdt bijvoorbeeld in dat een aanvraag voor een extra herkansing of een aanmelding voor een opleiding is afgewezen.

Hoe

Gebruik het formulier onderaan de pagina voor je melding. Lees voordat je dit doet meer over wat de klachtenprocedurebezwaarprocedure of de beroepsprocedure inhoudt. 

Werkwijze Loket Rechtsbescherming Studenten

  1. Je ontvangt direct een automatische bevestiging per e-mail. Mocht je deze bevestiging niet ontvangen, dan is de melding niet aangekomen bij het loket. Dien in dit geval je klacht, bezwaar of beroep opnieuw in.
  2. Je ontvangt binnen enkele dagen een bericht vanuit het Loket Rechtsbescherming Studenten over de verdere behandeling van de melding. Klachten worden bijvoorbeeld doorgestuurd naar de Geschillenadviescommissie, bezwaren worden doorgestuurd naar het College van Bestuur en beroepen naar het College van Beroep voor de Examens.
  3. Informatie over de verschillende procedures is te vinden in hoofdstuk 3 (Rechtsbescherming) van het Bestuurs- en beheersreglement.

Let op: je kunt een klachtenformulier niet anoniem indienen. Voor een goede behandeling is hoor en wederhoor noodzakelijk.

Formulier Loket Rechtsbescherming Studenten

* Verplicht veld

Kies wat voor jou van toepassing is
Vermeld hierbij de plaats en het tijdstip van het voorval. Klaag je over een persoon? Geef dan ook, indien bekend, de naam en/of functie van degene over wie je klaagt door.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Radboud Universiteit respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en onze privacyverklaring. De persoonsgegevens die je ten behoeve van jouw klacht, bezwaar of beroep met ons deelt, worden alleen gebruikt in dat kader en alleen gedeeld met de bij de behandeling van jouw klacht, bezwaar of beroep betrokken personen.
Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens