Aanschafsuggestie doen voor de literatuurcollectie

Heb je suggesties voor de aanschaf van een specifieke publicatie, dan kun je hiervoor een verzoek indienen via het formulier aanschafsuggesties.

Wie kan een aanvraag doen

Iedereen kan een verzoek tot aanschaf indienen. Een verzoek van een wetenschappelijk medewerker of student van de Radboud Universiteit weegt echter zwaarder dan een suggestie van iemand die niet verbonden is aan de universiteit.

Let op: neem eerst contact op met de aanschafcoördinator van je vakgroep als je werkt bij een van de volgende faculteiten:

  • Faculteit der Letteren,
  • Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen,
  • Faculteit der Managementwetenschappen
  • Faculteit der Sociale wetenschappen 

Aanvraag goedgekeurd of afgewezen

Niet iedere aanvraag wordt goedgekeurd. Een publicatie moet passen in het collectievormingsbeleid van de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast spelen budgettaire overwegingen een rol. In het algemeen geldt dat een verzoek tot aanschaf van een boek eerder ingewilligd wordt dan een verzoek voor een tijdschrift of informatiebestand, omdat aan die abonnementen structurele kosten vastzitten.

Je ontvangt via e-mail bericht of je aanvraag wordt goedgekeurd.