Reglement voor het gebruik van de bibliotheekvoorziening van de Radboud Universiteit

Artikel 1
Algemeen

De bibliotheeklocaties van de Radboud Universiteit zijn openbare ruimtes waar iedereen welkom is.

Artikel 2
Toegang tot gedrukte en digitale bibliotheekcollectie

Lenen uit de gedrukte bibliotheekcollectie

Iedereen mag publicaties uit de gedrukte bibliotheekcollectie van de Radboud Universiteit lenen of raadplegen.

Niet uitleenbare publicaties kun je inzien in de bibliotheek. Bijzondere Collecties zijn alleen in te zien in de Studiezaal Erfgoedcollecties.

Raadplegen digitale bibliotheekcollecties

Voor het raadplegen van de digitale bibliotheekcollecties en het gebruik van de computer- en netwerkfaciliteiten gelden de voorwaarden voor het gebruik van de Digitale Bibliotheek van de Radboud Universiteit en de privacyverklaring van de Universiteitsbibliotheek.

Artikel 3

Verplichtingen lener/geleende publicaties

  • Een lener is volledig verantwoordelijk voor diens geleende publicaties en aansprakelijk voor schade aan of verlies van de  geleende publicatie tot aan het moment dat deze weer in het bezit is van de bibliotheek, ongeacht hoe en door wie de schade of het verlies is veroorzaakt.
  • In geval van niet terugbrengen, verlies of schade aan de geleende publicatie, worden aan de lener door de bibliotheek kosten in rekening gebracht.
  • Leners, die geleende publicaties niet op tijd terugbrengen, mogen niet meer lenen tot deze zijn ingeleverd en/of de gemaakte kosten zijn voldaan.

Artikel  4
Gedragsregels in de bibliotheek

Om een fijne studieomgeving te waarborgen zijn er gedragsregels. Deze zijn in de bibliotheeklocaties te vinden.
Bij het niet voldoen aan de gedragsregels, kan een bezoeker uit de bibliotheek worden verwijderd en zo nodig de toegang tot de bibliotheek worden ontzegt.

Artikel  5
Klachtenregeling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of als je het niet eens bent met dit reglement, kun je je schriftelijk richten tot het hoofd User Support. Gebruik hiervoor het Ask Your Librarian formulier.