Literatuurreview

Als onderdeel van je onderzoek, kun je een literatuurreview uitvoeren. Dat kan een deel zijn van je wetenschappelijke publicatie of een op zichzelf staande publicatie.

Er zijn verschillende soorten literatuurreviews. Een systematic review is een literatuuroverzicht dat door middel van een gestructureerde methode antwoord geeft op een specifieke onderzoeksvraag. Naast dit type review zijn er bijvoorbeeld ook scoping reviews en narrative reviews. Deze zijn minder uitgebreid en tijdrovend dan een systematic review.

Bereid je voor

Denk bij de voorbereiding op een literatuurreview goed na welke type review het meest geschikt is voor je doel en je onderzoeksvraag. Onderstaande stappen kunnen je helpen bij elk type review, maar zijn extra belangrijk als je voor een systematic review kiest.

 1. Plan van aanpak
  Bereid je voor door een plan van aanpak te maken. Ga gestructureerd te werk zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.
 2. Zoeksystemen
  Selecteer vooraf de zoeksystemen waar je literatuur in gaat zoeken.   
 3. Zoekstrategie
  De zoekstrategie is een belangrijk onderdeel van je methode. Deze bestaat uit verschillende onderdelen die voortkomen uit je onderzoeksvraag. Een goede zoekstrategie heeft bijvoorbeeld de juiste balans tussen sensitiviteit en specificiteit. Besteed voldoende aandacht aan het opzetten van de zoekstrategie, evalueer deze en pas zo nodig aan voor je de definitieve search uitvoert. 
 4. Beheren van literatuur
  Maak voor het beheren van je literatuur gebruik van een referentiemanager. EndNote en Zotero zijn voorbeelden van referentiemanagers die voor de Radboud Universiteit beschikbaar zijn.

Je eigen vakgebied

Kijk voor uitgebreidere informatie over het uitvoeren van een literatuur review of dit voor jouw vakgebied beschikbaar is. Je kunt ook altijd contact opnemen voor advies.

Contact

Heb je hulp nodig bij het kiezen van het type review en hoe je je vervolgens voorbereidt? Neem contact op met het Library Information Point van jouw faculteit. Je kunt er ook terecht voor suggesties voor tools die je kunnen helpen bij het opzetten van een zoekstrategie.